Posts from January 2016

110 of 52 items

Parrocca: Hinijiet tal-Quddies

by Administrator

Kull korrispondenza jew informazzjoni, ghandha tintbaght permezz ta’ email fuq: sacrocuorsliemawebsite@gmail.com Tel: 356 99762775 Parrocca: Hinijiet tal-Quddies Mit-Tnejn sal-Gimgha: 6.30am; 7.30am; 9.00am; 6.30pm (Xitwa) 6.30pm (Sajf) Is-Sibt: 6.30am; 7.30am; 9.00am; 5.00pm (Xitwa) 6.30pm Il-Hadd: 6.30am; 8.00am; 9.30am (Tfal); 11.00am; 6.30pm Ufficcju Parrokkjali: It-Tnejn: mill-5.00pm sas-7.00pm L-Erbgha: mid-9.00am sal-11.00am Tel: 21313505 (Parrocca); Tel: 21331183 (Kunvent) email: […]

Appostlu tal-Gnus

by Administrator

MISSIERNA PAWLU kien bniedem ta karizma kbira; kittieb, mexxej, missjunarju, appostlu u missier ta hafna fil-fidi.

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 31 TA’ JANNAR, 2016

by Administrator

It-Tlieta: Festa tal-Kandlora u Jum il-Ħajja Konsagrata. Fis-6.00pm Quddiesa bit-tberik tax-xemgħa. Wara ssir il-laqgħa tal-Ordni Il-Ħamis : Fil-5.00pm Adorazzjoni f’ġieħ il-Ħniena Divina u fis-6.30pm Il-Ġimgħa: L-ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fis-6.30pm Adorazzjoni Żommu d-data tal-Ħadd, 13 ta’ Marzu libera. Il-Parroċċa tagħna ser torganizza għall-ewwel darba, Maratona ta’ Talb, Sawm u Penitenza, b’riżq id-Dar tal-Providenza. Id-dettalji nagħtuhomkom aktar […]

Għalhekk Alla għollieh sas-smewwiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem, biex fl-isem ta’ Ġesù – fis-sema, fl-art u f’qiegħ l-art – il-ħlejjaq kollha jinżlu għarkubbtejhom, u kull ilsien jistqarr: ‘Ġesù Kristu hu l-Mulej,’ għall-glorja ta’ Alla l-Missier (Filippin 2:9-11).

by Administrator

Dak li darba libes il-fardal biex jaqdi, issa qiegħed mgħolli ’l fuq fl-ogħla smewwiet fejn jixraqlu tassew. Ġie fid-dinja u ċekken lilu nnifsu b’libset l-umiltà biex meta jasal il-waqt, dawk li jagħrfuh, jitgħollew miegħu fil-post li hu ħejjielhom. L-opra ta’ Ġesù, primarjament seħħet biex Alla l-Missier jingħata glorja bir-resurrezzjoni ta’ Ibnu. Għax tabilħaqq għandna għalfejn […]

Pope Francis answers questions from children in new book

by Administrator

“Dear Pope Francis,” 10-year-old Mohammed begins, “Will the world be again as it was in the past?” Signed “Respectfully yours,” the boy wrote from a Jesuit-run school for refugee children in Syria and was treated to a long and personal answer from the pope himself. So were 29 other children who posed questions to Francis […]

Dati Importanti fil-Parroċċa

by Administrator

Dati Importanti fil-Parroċċa  Il-Ġimgħa, 29 ta’ Jannar 2016 Wara l-quddiesa ta’ filghaxija ikun hawn Adorazzjoni ta’ Radd il-Ħajr għad-Don tal-Fidi f’Malta, immexxijja mill-Aħwa Franġiskani Sekulari.  L-Erbgħa, 10 ta’ Frar 2016 – Ras ir-Randan: SAWM U ASTINENZA Il-quddiesa kollu jkun bħal ta’ fost il-ġimgħa. Fil-5.15 ta’ filgħaxija issir il-Via Sagra fil-Knisja u wara jitkantaw […]