Fr Alex Borg OFMIt-Tlieta: Festa tal-Kandlora u Jum il-Ħajja Konsagrata. Fis-6.00pm Quddiesa bit-tberik tax-xemgħa. Wara ssir il-laqgħa tal-Ordni

Il-Ħamis : Fil-5.00pm Adorazzjoni f’ġieħ il-Ħniena Divina u fis-6.30pm

Il-Ġimgħa: L-ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fis-6.30pm Adorazzjoni

March 13, 2016Żommu d-data tal-Ħadd, 13 ta’ Marzu libera. Il-Parroċċa tagħna ser torganizza għall-ewwel darba, Maratona ta’ Talb, Sawm u Penitenza, b’riżq id-Dar tal-Providenza. Id-dettalji nagħtuhomkom aktar l’ quddiem.

Nitolbu minn issa għas-suċċess ta’ din l-inizjattiva ġdida għall-Parroċċa

Illum fuq iz-zuntier qed isir cake sale.

proxyJoseph Hersey twieled għall-ħajja ta’ dejjem. R.I.P.

http://sacrocuorsliema.com.