Posts from February 2018

110 of 18 items

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 25 TA’ FRAR, 2018, IT-TIENI HADD TAR-RANDAN

by Administrator

It-Tieni Hadd tar-Randan 1. Zjara Frangiskana : Kienet Barka ghall-Parrocca tag]na. Grazzi tal-kummenti pozittivi li ghaddejtulna. Grazzi lil Organizzatturi u lil kull min ippartecipa. Kienu ta’ nkoraggiment kbir ghalina t-team ta’ patrijiet li hawn bhalissa jahdmu f’din il-parrocca. Jekk Alla jrid nergghu niltaqghu maghkom fi djarkom wara l-Ghid meta ahna l-Patrijiet nigu nzurukom ghat-Tberik tradizzjonali. […]

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 18 TA’ FRAR, 2018, L-EWWEL HADD TAR-RANDA

by Administrator

L-Ewwel Hadd tar-Randan 1. Zjara Frangiskana : Tibda bil-Mandat tal-Kappillan illum il-Hadd fil-Quddiesa tas-6.30pm. Hija Gimgha ta’ Barka fil-Parrocca taghna. 2. L-Ezercizzi tar-Randan : Mit-Tnejn sal-Gimg]a fid-9.30am minn Fr Raymond Falzon ofm. 3. Il-Kappillan ikompli jiccelebra r-Randan din il-gimgha : Fl-Iskola ta’ St Francis, mat-Tfal tal-Katekizmu 6-8 snin, mall-Pre-Teens u l-Kandidati tal-Grizma, mal-Gharajjes ta’ Kana. […]