It-Tlieta: 27-02-2018

Festa Ewkaristika, bic-celebrazzjoni tal-Quddiesa mill-Kappillan, Fr Paul Attard ofm, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, fis-6.00pm. Kulhadd huwa mistieden jattendi.