Posts from December 2019

7 Items

FESTA TAL-FAMILJA MQADDSA – IL-HADD, 29 TA’ DICEMBRU, 2019

by Administrator

1. Il-Ħadd 29 ta’ Diċembru : Jibdew il-Kwaranturi. 5.00pm Ġesu’ Espost. 2. It-Tnejn 30 ta’ Diċembru : 9.00am – 12.00pm u 5.00pm Ġesu’ Espost. 6.00pm Quddiesa. It-Tfal tal-Katekiżmu u l-Abbatini se mmorru Carol Singing f’St Catherine Home. Tluq mis-Savoy fid-8.45am. 3. It-Tlieta 31 ta’ Diċembru : L-Aħħar tas-Sena. Adorazzjoni mid-9.30am – 12.00pm. U mill-5.00pm – […]

IR-RABA’ HADD TAL-AVVENT – 22 TA’ DICEMBRU, 2019

by Administrator

1. Il-Ħadd 22 ta’ Diċembru : 9.30am Quddiesa bit-Tberik tal-Bambini. Dimostrazzjoni tal-Bambin fit-toroq tal-Parroċċa saċ-Ċentru fejn it-Tfal ikollhom ‘Party’. 2. It-Tnejn 23 ta’ Diċembru : 7.30pm Serata fiċ-Ċentru mill-Pre-Teens għall-Ħbieb u l-Familja. Jagħmlu Pantomina u Kant tal-Milied. Dħul b’xejn. Ibiegħu xorb u ħelu u l-qliegħ imur għar-ridekorazzjoni tas-Sala li fiha jiltaqgħu il-Pre-Teens għal laqgħat. 3. […]

IT-TIELET HADD TAL-AVVENT – 15 TA’ DICEMBRU, 2019

by Administrator

1. Il-Ħadd 15 ta’ Diċembru : 9.30am Magħmudija u Tberik tat-Tfal. 6.30pm Tibda n-Novena tal-Bambin li tispiċċa fit-23 ta’ Diċembru. 2. Mit-Tnejn 16 sal-Ġimgħa 20 ta’ Diċembru : 5.00pm Novena kuljum lit-Tfal tal-Katekiżmu fil-ħin tal-Katekiżmu. Il-Ġimgħa jkollhom ‘Party’. 3. It-Tlieta 17 ta’ Diċembru : 10.00am Tombla fil-Kunvent b’risq il-Kunvent. 6.30pm Laqgħa tal-O.F.S. : Jitħaddet Peter […]

IT-TIENI HADD TAL-AVVENT – 8 TA’ DICEMBRU, 2019

by Administrator

  Sollennita’ tal-Immakulata Kunċizzjoni 1. Il-Kors ta’ Kana fiċ-Ċentru St Antnin : Jibda l-Ħamis 9 ta’ Jannar 2020 fis-7.30pm. 2. Hospice Malta fil-Parroċċa tagħna : Ġabret €739.49. Grazzi mill-qalb. 3. It-Tnejn 9 ta’ Diċembru : 9.30am Laqgħa tal-Fratellanza tas-Sagrament. 4. It-Tlieta 10 ta’ Diċembru : Ħarġa r-Rabat u l-Imdina b’Quddiesa ta’ Ġieżu u Breakfast f’Restaurant. […]

L-EWWEL HADD TAL-AVVENT – 1 TA’ DICEMBRU, 2019

by Administrator

1. Il-Ħadd 1 ta’ Diċembru : L-1 Ħadd tal-Avvent. 9.30am Titbierek il-Girlanda tal-Avvent li t-Tfal mistiedna ġġiebu magħkom mid-dar. 2. Ponzietta lil Artal : F’dawn il-ġranet qaddisa tal-Avvent jiġu apprezzati Ponziettas biex inżejjnu l-Artal għall-Avvent u nħejju għall-Milied. 3. Is-Siġra tal-Imħabba fl-Artal tal-Karmnu : Ġentilment intom mitluba li tieħdu ‘cracker’ biex niġbru ‘groceries’ li jingħataw […]