1. Il-Ħadd 29 ta’ Diċembru : Jibdew il-Kwaranturi. 5.00pm Ġesu’ Espost.

2. It-Tnejn 30 ta’ Diċembru : 9.00am – 12.00pm u 5.00pm Ġesu’ Espost.
6.00pm Quddiesa.
It-Tfal tal-Katekiżmu u l-Abbatini se mmorru Carol Singing f’St Catherine
Home. Tluq mis-Savoy fid-8.45am.

3. It-Tlieta 31 ta’ Diċembru : L-Aħħar tas-Sena. Adorazzjoni mid-9.30am –
12.00pm. U mill-5.00pm – 6.00pm. 6.00pm Quddiesa bit-Te Deum.
NB. Il-Ġabra tkun b’Risq id-Dar tal-Providenza.
8.00pm Niltaqgħu fiċ-Ċentru biex nilqgħu s-Sena 2020 b’Talba. Biljetti mill-
Bookshop jew mill-Ġenituri.

4. L-Erbgħa 1 ta’ Jannar 2020 : L-Ewwel tas-Sena. Festa ta’ Marija Omm
Alla. Quddies ikun bħal Ħadd. Festa ta’ Ġenerożitaż għad Dar tal-
Providenza.

5. Il-Ġimgħa 3 ta’ Jannar 2020 : L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Il-Patrijiet
joħorġu jagħtu t-Tqarbin lill-Morda u l-Anzjani fi djarhom. 6.30pm
Adorazzjoni animata mill-Abbatini u l-Pre-Teens. Inħeġġu lil Koperaturi
Pastorali jattendu.

6. Il-Ħadd 5 ta’ Jannar 2020 : Festa tal-Epifanija tal-Mulej. L-Abbatini u l-
Ġenituri għandhom il-Ħarġa għal Għawdex b’ringrazzjament tas-servizz.
Grazzi Bro Lorrie.

7. Is-Somma miġbura s’issa għal Lift tal-Knisja : Hija €4,104.
Nirringrazzjawkom.

8. Il-Kummissjoni Festi tavża :
 Lotterija fuq iz-Zuntier b’risq il-Festa li titla’ fl-1 tas-Sena. Fost ir-rigali
hemm T.V. u Weakend Break.
 Min għadu ma’ ħax Kalendarju 2020, jista’ jakkwistah minn fuq iz-
Zuntier.

 Is-Sibt 4 ta’ Jannar : Get Together iċ-Ċentru fl-okkażjoni ta’ dawn il-
Festi. Prezz €10 li jinkludi ‘welcome drink’ u ikel. Bookings mingħand
Brian Vigar.

Il-Mulej jagħtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm
Kappillan

MoB: – 7953 7719.