Storja tal-Parroċċa

9 Items

ID-DISKORS TAL-KAPPILLAN, FR PAUL ATTARD, OFM

by Administrator

100 SENA PARROCCA – SACRO CUOR (1918 – 2018.) Parrocca Frangiskana Madonna tas-Sacro Cuor Sliema Celebrazzjonijiet tal-ftuh tas-Sena Centinarja Motto “Jiena magħkom dejjem” Il-Hamis, 28 ta Settembru 2017 7.30pm Muzika Leterarja DISKORS FTUH, CENTINARJU TAL-PARROCCA – MILL-KAPPILLAN FR PAUL ATTARD, OFM Huti Frangiskani u Religjuzi. Ghaqdiet Socjali u Kommunita’ Parrokkjali. Qabel ma’ Dun Pawl Vella […]

TAS-SLIEMA FIS-SENA 1881

by Administrator

TAS-SLIEMA FIS-SENA1881 Tagħrif meħud mill-kitba ta’ Winston L. Zammit B.A.(Hons), P.G.C.E., M.A. Fl-1881 seħħew diversi avvenimenti importanti f’Tas-Sliema, subborg tal-Belt Valletta, li kien għadu fl-istadju formattiv tiegħu. Fost dawn l-avvenimenti nsibu tnejn li mingħajr ebda dubju kellhom impatt kbir fuq il-ħajja tas-Slimiżi. Dawn kienu l-ftuħ u t-tberik tal-Knisja ġdida tal-Madonna tas-Sacro Cuor (26 ta’ Ġunju) […]

Il-Għanja ta’ ‘Ninni la Tibkix iżjed’

by Administrator

Fost il-ħwejjeġ li jkabbru għid il-Milied, il-għana għandu s-sehem tiegħu. Il-għana huwa l-aktar espressjoni ta’ kif wieħed jista’ jfisser il-ferħ u t-tqanqil ta’ qalbu. U x’ma jġibx ferħ u tqanqil il-ħsieb tal-Milied? X’ma jinħallx l-ilsien biex ilissen l-isbaħ għanjiet? Għalhekk mhux ta’ b’xejn li għal dan il-jum ħlejju nkitbu għanjiet tassew sbieħ, b’kull ilsien imnissla […]

Tas-Sliema u l-Feruti ta’ l-Ewwel Gwerra (1915-1919)

by Administrator

Tas-Sliema u l-Feruti ta’ l-Ewwel Gwerra (1915-1919) Minn Winston Zammit L-ewwel parti F’Awwissu ta’ l-1914, bdiet l-ewwel Gwerra Dinjija, bejn l-Allejati fosthom l-Ingliterra u l-Qawwiet Ċentrali. Malta sabet ruħa involuta f’din il-gwerra, bħala partri mill-Imperu Ingliż, u tat is-sehem tagħha fit-tlett oqsma, bħala bażi navali, numru kbir ta’ Maltin servew mal- forzi Ingliżi kemm f’Malta […]

TAGĦRIF DWAR PATRI MARJANU VELLA OFM

by Administrator

MARJANU VELLA (1927-1988), patri Franġiskan Minuri twieled Tas-Sliema u studja fi Stella Maris College u l-Liċeo. Daħal patri (O.F.M.) u qaddes fl-1952. Kiseb il-lettorat fl-ilsien u l-letteratura Taljana fl-1960. Għallem il-Malti u t-Taljan. Il-kitbiet tiegħu dehru f’Leħen il-Malti u fl-antoloġiji Il-Muża Maltija, Linji Ġodda u Poeti Maltin. Ix-xogħlijiet tiegħu jinsabu miġbura f’Ġiżimin Aħmar (1958), Dgħajjes […]

Il-bidu tal-Knisja tas-Sacro Cuor

by Administrator

Fl-1872 qassis mill-Belt, Dun Pawl Vella D.D. kellu dar ta’ villeġjatura f’ Tas-Sliema. Hu beda jitħabat biex jibni knisja fuq art imħollija mill-Kapitlu Kattidral apposta. Il-Knisja bdiet tinbeda fl-1877 u ddedikatha lis-Sinjura tagħna tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu’. Illum magħrufa Madonna tas-Sacro Cuor. Il-bini tlesta f’ Ġunju 1881. F’ Novembru tal-istess sena ġiet mogħtija lill-Patrijiet Franġiskani […]