Posts from January 2019

7 Items

IT-TLIETA, 29 TA’ JANNAR, 2019

by Administrator

Tahdita minn Tony Mahoney bis-suggett “Dak li ġara ġewwa s-Sinagoga ta’ Nazarett huwa ‘overture’, ‘preludju’ tal-Missjoni ta’ Kristu.”, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, fis-6.30pm. Kulhadd huwa mistieden jattendi.

IL-HADD, 20 TA’ JANNAR, 2019

by Administrator

1. Gbir ta’ Kutri ghall-Immigranti u Refugjati : Il-Kappillan hadhom il-Laboratorju tal-Paci, Hal Far. Patri Dijonisju Mintoff ofm irringrazzjana tal-generozita’ f’isimhom. 2. It-Tlieta 22 ta’ Jannar : 6.30pm Tahdita minn Pauline Darmanin bis-suggett “Il-Kewba fil-hajja tan-Nisrani”, fis-Sala tal-OFS. Kulhadd hu mistieden. 3. L-Erbgha 23 ta’ Jannar : 5.30pm Il-Grupp Zghazagh Sacro Cuor (Pre-Teens) flimkien mal-Life […]

IT-TLIETA, 22 TA’ JANNAR, 2019

by Administrator

Tahdita minn Pauline Darmanin bis-suggett “Il-Kewkba fil-hajja tan-nisrani”, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, fis-6.30pm. Kulhadd huwa mistieden jattendi.

IL-MAGHMUDIJA TAL-MULEJ GESU’ – IL-HADD, 13 TA’ JANNAR, 2019

by Administrator

IL-MAGHMUDIJA TAL-MULEJ GESU’ 1. Strina ghall-Knisja: Ewro 720.20 Nirringrazzjawkom. 2. It-Tnejn 14 ta’ Jannar : 9.30am Laqgha tal-Fratellanza tas-S.Smu Sagrament hdejn l-Ufficcju Parrokkjali. 6.30pm Laqgha tal-Ushers fejn l-Ufficcju tal-Kappillan. 3. It-Tlieta 15, l-Erbgha 16 u l-Hamis 17 ta’ Jannar : Il-Kappillani jkollhom ‘Live-In’ is-Seminarju tal-Virtu’. Jiddiskutu din is-sena dwar ir-Rizultat tac-Censiment u kif se nfasslu […]

L-ADORAZZJONI TAL-MAGI – Festa tal-Epifanija 2019. IL-HADD 6 TA’ JANNAR, 2019

by Administrator

1. Il-Gimgha l-ohra saret il-Gabra ghad-Dar tal-Providenza : Il-Gabra fil-Knisja taghna kienet 700 Ewro. 2. Kelma ta’ Ringrazzjament : Lil kull min ha sehem fil-Festi tal-Avvent u l-Milied inkluz it-thejjija u l-armar. 3. Illum is-Sibt fil-Parrocca tal-Madonna tal-Karmnu, il-Balluta : Fr Renald Lofreda O.Carm jigi mahtur Kappillan fil-Quddiesa tas-6.30pm. Nifirhulu u Nitolbu ghalih. 4. It-Tnejn […]

IT-TLIETA, 8 TA’ JANNAR, 2019

by Administrator

Tahdita minn Peter Darmanin bis-suggett “Iz-zmien ghaddej, ma jistenna l-hadd”, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, fis-6.30pm. Kulhadd huwa mistieden jattendi.