Tahdita minn Pauline Darmanin bis-suggett “Il-Kewkba fil-hajja tan-nisrani”, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, fis-6.30pm. Kulhadd huwa mistieden jattendi.