Posts from October 2021

8 Items

Is-Salvazzjoni ta’ ruhna – Joe Debono ofs

by Administrator

Darba wahda wiehed ragel milljunarju flimkien ma’ zewgt ihbieb ohra kienu qed jivjaggaw fuq l-ajruplan privat tieghu.  Fi triqthom inqala’ l-ghawg ghax l-ajruplan kellu hsara fil-magna u ma kellhomx ghazla ohra hlief li jaghmlu nzul ta’ emergenza biex jippruvaw isalvaw hajjiethom. Ir-rizultat kien li ghalkemm irnexxielhom jehilsuha hafif sabu ruhhom f’post disabitat u bla ebda […]

IT-TLETIN HADD TAS-SENA – 24 TA’ OTTUBRU, 2021

by Administrator

JUM IL-MISSJONI 1. It-Tlieta 26 ta’ Ottubru : 7.00pm Laqgħa pubblika fis-Santwarju mill-OFS. Il-Kelliem huwa Tony Mahoney bit-tema: “Mixja tal-Ħolma, issir realta’”. Kulħadd hu mistieden. 2. L-Erbgħa 27 ta’ Ottubru : Il-Grupp Anzjani tal-Parroċċa ser jiltaqgħu fil-kuritur tal-Uffiċċju. Jibdew fid-9.00am bil-Quddiesa fil-Knisja. 3. It-Tlieta 2 ta’ Novembru : 6.00pm Quddiesa Konċelebrata għall-għeżież mejtin. 4. Taħt […]

Bil-qawwa tar-Ruzarju nsalvaw – Cecilia Attar ofs

by Administrator

Gheziez Ahwa fi Kristu u f’San Frangisk, Ninsabu f’nofs ix-xahar ta’ Ottubru, ix-xahar tal-Madonna u x-xahar tar-Ruzarju fejn ghadna kemm iccelebrajna il-festa tal-Madonna tar-Ruzarju.  Nies ta’ certa eta bhalna mdorrijin jghidu r-Ruzarju kuljum izda, ma nkunux qed nizbaljaw jekk nithassbu serjament li din id-drawwa qeghda tinqata fost il-generazzjoni li tiela.  Din hi hasra ghax l-esperjenza […]

ID-DISA’ U GHOXRIN HADD TAS-SENA – IL-HADD, 17 TA’ OTTUBRU, 2021

by Administrator

1. It-Tlieta 19 ta’ Ottubru : 7.00pm Laqgħa mill-OFS fis-Santwarju. Il-Kelliema hija Pauline Darmanin bit-tema “Ikun li trid int”. Kulħadd hu mistieden. 2. Bdejna l-Katekiżmu : – Il-Kotba tal-Katekiżmu jinġabru mill-Uffiċċju Parrokkjali illum il-Hadd wara l-Quddiesa tad-9.30am jew nhar it-Tnejn bejn il-5.00pm u is-6.15pm. – Dawk il-ġenituri/kustodji li għad iridu jiffirmaw ir-reġistrazzjoni jistgħu jagħmlu dan […]

La tibżgħux – Mariella Spiteri Gonzi ofs

by Administrator

La tibżgħux – Għalkemm insibu dan il-messaġġ mijiet ta’ drabi fil-Bibbja xorta waħdaf’qalbna ngħidu li dan mhux possibbli, mhux possibbli li nwarrbu l-biza’ għal kollox.Mingħajr ma rridu nsibu ruħna f’baħar ta’ ħsieb, inkwiet u nuqqas ta’ paċi. Jien naħseb li kulħadd, min ħafna u min anqas, jinkwieta fuq diversi affarijiet: biża’ tal-passat, ta’ ser iġib […]

IT-TMIENJA U GHOXRIN HADD TAS-SENA – IL-HADD, 10 TA’ OTTUBRU, 2021

by Administrator

Festa ta’ Missierna San Franġisk t’Assisi 1. Is-Sibt 9 ta’ Ottubru : 6.30pm Quddiesa u wara nikkommemoraw it-Transitu ta’ Missierna San Franġisk. 2. Il-Ħadd 10 ta’ Ottubru : Festa ta’ Missierna San Franġisk. 9.30am Isir it-Tberik tal-Pets fil-Knisja. 3. It-Tnejn 11 ta’ Ottubru : Nagħtu bidu għas-Sena Kateketika fil-Parroċċa tagħna. Matul il-ġimgħa jintbagħtu l-PowerPoint bil-lezzjonijiet […]

Id-Diskors tal-Muntanja – Brigitte Attard ofs

by Administrator

Maħbubin ħuti fi Kristu u San Franġisk Il-beatu Rev. Fulton Sheen, fil-ktieb tiegħu ‘Life of Christ’ jgħati dawl mil-lisbaħ fuq id-diskors tal-muntanja u il-Beatitudnijiet u kif dawn rrelatati mas-salib.   L-għolja fejn Ġesù għallem il-Beatitudnijiet u l-għolja tal-Kalvarju huma rrelatati ma’ xulxin u huma inseparabbli.  Ġesù li tela’ jippriedka il-Beatitudnijiet fuq l-ewwel għolja, ma setagħx ma […]

IS-SEBA’ U GHOXRIN HADD TAS-SENA – IL-HADD, 3 TA’ OTTUBRU, 2021

by Administrator

Festa ta’ Missierna San Franġisk t’Assisi 1. Il-Ħadd 3 ta’ Ottubru : 9.30am Quddiesa tat-Tfal u Jingħata l-Mandat lil Katekisti. Lestejna r-Reġistrazzjoni tal-Katekiżmu : • Min għadu ma’ rreġistrax lil uliedu ifittex li jagħmel dan mill-aktar fis. 2. It-Tnejn 4 ta’ Ottubru : Festa ta’ San Franġisk ta’ Ġieżu, il-Belt Valletta. • L-Uffiċċju Parrokkjali jkun […]