1. It-Tlieta 19 ta’ Ottubru :
7.00pm Laqgħa mill-OFS fis-Santwarju.
Il-Kelliema hija Pauline Darmanin bit-tema “Ikun li trid int”.
Kulħadd hu mistieden.
2. Bdejna l-Katekiżmu :
– Il-Kotba tal-Katekiżmu jinġabru mill-Uffiċċju Parrokkjali illum il-Hadd wara l-Quddiesa tad-9.30am jew nhar it-Tnejn bejn il-5.00pm u is-6.15pm.
– Dawk il-ġenituri/kustodji li għad iridu jiffirmaw ir-reġistrazzjoni jistgħu jagħmlu dan fl-istess ġranet.
– Matul il-ġimgħa bdew jintbagħatu il-Lezzjonijiet bil-Power Point. Inħeġġeġ lill-ġenituri/kustodji biex jiżguraw li l-lezzjonijiet isiru. IMPORTANTI li twieġbu għall-emails.
3. Quddies tal-Mejtin :
– Il-bookings għall-Quddies tal-Mejtin għas-sena 2022 qed isir fis-Sagristija.
– Taħt il-Pulptu hemm l-Envelopes għal dawk li jixtiequ jiktbu l-għeżież mejtin tagħhom għax-xahar ta’ Novembru.
4. Il-Grupp tal-Anzjani tal-Parroċċa tagħna :
Ser jiltaqgħu l-Erbgħa 27 ta’ Ottubru.
9.00am Quddiesa fil-knisja u wara jiltaqgħu fil-kuritur tal-Uffiċċju Parrokkjali.
Importanti li kulħadd jilbes il-maskra.
5. Griżma tal-Isqof : Il-Ħadd 14 ta’ Novembru fid-9.30am. Napprezzaw li dak in-nhar il-quddiesa tad-9.30am nagħmlu spazju fil-knisja għall-10 Kandidati u l-familjari.
Appuntamenti għall-Ġenituri, Parrini u l-Kandidati :
– Il-Ġimgħa 5 ta’ Novembru :
6.45pm Laqgħa għall-Ġenituri/Kustodji fil-Knisja.
– Il-Ħadd 7 ta’ Novembru :
9.30am Quddiesa li fiha jiġu preżentati l-Kandidati.
Wara jitilgħu r-Rabat bi ‘private’ għal Irtir u jingħaqdu magħhom il-Pre-Teens.
– Il-Ħamis 11 ta’ Novembru :
6.45pm Prova taċ-Ċelebrazzjoni tal-Griżma fil-Knisja.
Ġenituri, Parrini u Kandidati nitolbuhom li jattendu.
– Kull nhar ta’ Erbgħa : Mis-6.00pm sas-7.30pm iċ-Ċentru jkun miftuħ għall-aħħar ftit laqgħat ta’ Formazzjoni għall-Kandidati. Nitolbukom li tattendu.
6. Il-Fondazzjoni Manutenzjoni Santwarju/Kunvent :
Tagħmel appell urġenti għal donazzjonijiet, biex jixtara apparat iktar sigur u b’saħħtu kontra s-sajjetti u għall-apparat elettroniku li għandna fis-Santwarju.
Donazzjonijiet jitpoġġew fil-Kaxxa tal-Fondazzjoni ħdejn l-Altar tal-Qalb ta’ Ġesu’ jew jingħataw lil Kappillan.
Grazzi tal-ġeneriżita’.
Il-Mulej jagħtikom is-Sliem
Fr Paul Attard ofm
Kappillan/Gwardjan
Mob: 2131 3505 / 7953 7719.