Posts from April 2016

110 of 27 items

Irridu nagħżlu

by Administrator

Is-Sitt Ħadd ta’ l-Għid (Sena Ċ). Riflessjoni fuq l-Evanġelju ta’ San Ġwann (14:23-29) minn Dun Pawl Camilleri. Video iffilmjat u editjat minn George Palmier. Iżjed riflessjonijiet fuq l-Evanġelju issibuhom fil-Youtube Channel – Parrocca Iklin Malta.

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 24 TA’ APRIL, 2016

by Administrator

It-Tnejn: Fis-7.00 pm prova tal-kant. It-Tlieta: Jitkomplew t-tberik u ż-żjarjat tal-familji fi Triq Viani. Il-Ħamis: Fil-5.30 pm Adorazzjoni u fis-7.00 pm Lectio Divina. Is-Sibt: Il-Quddiesa tas-6.30 pm se tkun ta’ ringrazzjament u fiha se jsir l-għoti taċ-ċertifikati lil dawk kollha li ħadu sehem fil-Maratona ta’ Talb, Sawm u Penitenza. Għalhekk dawn il-persuni huma mistiedna ghaliha. […]

Marija, min-naħa tagħha, baqgħet tgħożż f’qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejnha u bejn ruħha (Luqa 2:19).

by Administrator

Kemm nirringrazzjawh?Jekk hemm persuna li żgur nitbierku bl-eżempju tagħha hija bla dubju ta’ xejn Marija, omm Ġesù. Marija baqgħet tgħożż f’qalbha u taħseb fuq il-ħwejjeġ kollha li Alla kien qed jagħmel magħha. Kemm hawn minna li nibqgħu grati għal dak li jagħmel Alla magħna? Kemm nirriflettu fuq il-barkiet li jagħtina?

Donations in church this weekend will go to aid Church in Ukraine

by Administrator

Monday, 18 April 2016, It has been a long-standing tradition in the Church that Christians give support to fellow Christians that are experiencing hardship, the Curia said in a statement. Indeed, Saint Paul the Apostle writes in Romans that the Christians of Macedonia and Achaia were pleased to share their resources with the poor of […]

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 17 TA’ APRIL, 2016

by Administrator

It-Tlieta: Fis-7.00pm ser jiltaqa’ l-Kor Parrokkjali u jitkomplew t-tberik u ż-żjarjat tal-familji fi Triq Viani. Il-Ħamis: Fil-5.30pm ser ikun hawn Adorazzjoni, 6.30pm Quddiesa tal-ħin u fis-7.00pm Quddiesa Konċelebrata għar-ruħ omm P. Gwardjan. Il-Ġimgħa: Fuq xewqa ta’ Mons. Arċisqof, il-Quddiesa tas-6.30pm ser ssir għar-ruħ Mons. Arċisqof Emeritus Ġuzeppi Mercieca. Il-Ħadd li ġej (24) ser issir, kif […]