Mary and JesusKemm nirringrazzjawh?Jekk hemm persuna li żgur nitbierku bl-eżempju tagħha hija bla dubju ta’ xejn Marija, omm Ġesù.

Marija baqgħet tgħożż f’qalbha u taħseb fuq il-ħwejjeġ kollha li Alla kien qed jagħmel magħha.

Kemm hawn minna li nibqgħu grati għal dak li jagħmel Alla magħna?

Kemm nirriflettu fuq il-barkiet li jagħtina?