Posts by Administrator

110 of 1281 items

L-EWWEL HADD TAR-RANDAN – IL-HADD, 18 TA’ FRAR, 2024

by Administrator

1. It-Tnejn 19 ta` Frar, l-Eżerċizzi għal kulħadd sal-Ġimgħa, fil-Quddiesa tad-9.00am, minn Patri Clive Camilleri O.F.M. Wara l-Quddiesa ssir il-laqgħa tal-Fratellanza tas-Sagrament ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali. 2. Matul ir-Randan kull nhar ta` Erbgħa u l-Ġimgħa fit-8.30am nitolbu l-Via Sagra. 3. It-Tlieta 20 ta` Frar, wara l-Quddiesa tas-6.00pm jiltaqgħu l-Franġiskani Sekulari ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali. Pauline Darmanin twassal […]

Ir-Randan- Mariella Spiteri Gonzi ofs

by Administrator

IR-RANDAN Għada l-Erbgħa tal-Irmied, huwa l-bidu tar-Randan. Ħafna minna nibdew naħsbu biex nattendu xi eżerċizzji spiritwali u forsi naħsbu wkoll biex nagħmlu xi tip ta’ sagrifiċċju matul dan il-perjodu. L-iskop tar-Randan hu li nitbiegħdu mid-dnub u l-egoiżmu permezz taċ-ċaħda u t-talb u b’hekk joħloq fina x-xewqa li nagħmlu r-rieda t’Alla. Ir-Randan huwa żmien ta’ riflessjoni […]

IS-SITT HADD TAS-SENA – IL-HADD, 11 TA’ FRAR, 2024

by Administrator

1. It-Tnejn 12 ta` Frar, f’Jum it-Tifkira tal-Madonna ta` Lourdes, fid-9.00am, Quddiesa għall-anzjani, bis-Sagrament tal-Morda. Wara laqgħa Soċjali ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali. 2. It-Tnejn 12 ta` Frar ma jkunx hawn Katekiżmu għat-tfal tal-1, it-2 u t-3 sena. Is-Sezzjoni Żgħażagħ Banda Sliema se torganizza l-Party tal-Karnival għat-tfal mill-5.00pm il-quddiem. 3. It-Tlieta 13 ta` Frar fis-6.30pm ħdejn l-Uffiċċju […]

IL-HAMES HADD TAS-SENA – IL-HADD, 4 TA’ FRAR, 2024

by Administrator

1. Nhar it-Tnejn 5 ta´ Frar, laqgħa tal-Ushers fis-6.30pm ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali. 2. Il-Kummissjoni Festi llum qed tagħmel bejgħ ta` Cakes u Ħelu fuq iz-zuntier. Bid-donazzjonijiet tagħkom tgħinuha fl-ispejjeż li jkollha biex torganizza u tgħin fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-Parroċċa matul is-sena kollha. 3. It-Tlieta 6 ta` Frar, wara l-Quddiesa ta` filgħaxija ssir il-laqgħa għall-Franġiskani Sekulari ħdejn l-Uffiċċju […]

IR-RABA’ HADD TAS-SENA – IL-HADD, 28 TA’ JANNAR, 2024

by Administrator

1. It-Tlieta 30 ta` Jannar, fis-6.30pm ssir il-laqgħa tal-Franġiskani Sekulari ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali. Tony Mahoney jitkellem dwar “Dal biki għalfejn?” Kulħadd mistieden. 2. Il-Ħamis l-1 ta` Frar fil-5.30pm issir l-Adorazzjoni. 3. Il-Ġimgħa 2 ta` Frar, il-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju u Jum ir-Reliġjużi. Fis-6.00pm l-Quddiesa Konċelebrata, jmexxi P. Julian Sammut O.F.M. . Fiha jsir it-Tberik tax-Xema` […]

IT-TIELED HADD TAS-SENA – IL-HADD, 21 TA’ JANNAR, 2O24

by Administrator

1. It-Tlieta 23 ta` Jannar, issir il-Laqgħa tal-Membri Franġiskani Sekulari fis-6.30pm. Il-Kappillan iwassal il-ħsieb tiegħu. Kulħadd mistieden. 2. Il-Ħamis 25 ta` Jannar, fil-5.30pm l-Adorazzjoni u wara l-Quddiesa il-Lectio Divina. Hija ukoll il-Festa tal-Konverżjoni ta` San Pawl Appostlu, Patrun tal-Provinċja Franġiskana Maltija, u niċċelebrawha f’nofs il-Ġimgħa ddedikata lill-Ekumeniżmu. Nħeġġukom tingħaqdu magħna fit-Talb għall-Għaqda bejn il-Kristjani u […]

IL-TIENI HADD TAS-SENA – IL-HADD, 14 TA’ JANNAR 2024

by Administrator

1. Issa li għaddew iċ-Ċelebrazzjonijiet tal-Milied, nixtiequ nirringrazzjawkom, intom li tiffrekwentaw dan is-Santwarju, u lil kull min kien involut fit-tħejjijiet u fis-servizzi li ingħataw fl-attivitajiet Liturġiċi f’ambjent xieraq lill-istess Misteru tal-Twelid tal-Bambin għall-koperazzjoni u l-ġenerożita` li offrejtu. Il-Presepju se jibqa` espost fil-Knisja sat-2 ta` Frar, festa tal-Gandlora, l-aktar dis-sena tat- 800 sena mill-Presepju ta` Greccio, […]

L-EPIFANIJA TAL-MULEJ – IL-HADD, 7 TA’ JANNAR, 2024

by Administrator

L-Epifanija tal-MuleJ 1. Il-Ħadd 7 ta` Jannar, il-Maġi jaslu għall-Quddiesa tad-9.30am u jiddjalogaw mat- tfal u jagħtuhom tifkira qabel jitilqu. 2. It-Tnejn 8 ta` Jannar, il-laqgħa għall-Fratelli tas-Sagrament fid-9.30am ħdejn l- Uffiċċju Parrokkjali. Filgħaxija jerġa jibda l-Katekiżmu tat-tfal. It-Tnejn, l-Erbgħa jew il-Ħamis skond il- klassi. 3. It-Tlieta 9 ta` Jannar, il-laqgħa tal-Franġiskani Sekulari fis-6.30pm ħdejn […]

FESTA TAL-FAMILJA MQADDSA – IL-HADD, 31 TA’ DICEMBRU, 2023

by Administrator

Il-Festa Tal-Familja Mqaddsa 1. Il-Ħadd, l-Aħħar tas-Sena, fis-6.30pm l-aħħar Quddiesa tas-sena 2023. Ninġabru biex nroddu ħajr ‘l Alla għal kull ma għamel magħna dis-sena. Konvinti li l-ħsibijiet tiegħu kienu kollha ta` Sliem, Ħniena u Faraġ. Fl-aħħar tal-Quddiesa nkantaw it-Te Deum. Il-Quddies fl-Ewwel tas-Sena ikun bħal tal-Ħdud u ssir il-Ġabra b’risq id-Dar tal-Providenza. 2. It-Tlieta 2 […]

IR-RABA’ HADD TAL-AVVENT – IL-HADD, 24 TA’ DICEMBRU, 2023

by Administrator

1. Il-Ħadd Lejlet il-Milied, fis-6.30pm il-Quddiesa tal-Vġili u fid-9.15pm tibda l-Velja tal-Milied. Fl-10.00pm il-Quddiesa Solenni bil-Purċissjoni tal-Bambin u l-Priedka tat-Tifel. 2. It-Tlieta 26 ta` Diċembru, il-Membri Franġiskani Sekulari jkollhom il-laqgħa fis-6.30pm. Tony Mahoney jitkellem dwar: “Min kienu l-Maġi?” Kulħadd mistieden. 3. Il-Ġimgħa 29, Is-Sibt 30 u l-Ħadd 31 ta` Diċembru, jiem ta` Tifħir u Talb […]