Posts by Administrator

110 of 1068 items

IS-SITTAX-IL HADD TAS-SENA – 18 TA’ LULJU, 2021

by Administrator

ALLA JKELLIMNA META NISKTU AHNA! 1. Il-Kapitlu Ġenerali wasal biex jintemm : Qed jinżamm f’Ruma. • Din il-ġimgħa ġew eletti il-Ministru Ġeneral Fra Massimo Fusarelli ofm (Taljan). • U l-Vigarju Ġenerali Fra Isauro Ulises Covili Linfati (miċ-Chile). • Bi pjaċir inħabbru li wieħed mid-Definituri Ġenerali huma Malti tal-Kanada Fr Jimmy Zammit ofm. Hu ta’ unur […]

IL-HMISTAX-IL HADD TAS-SENA – 11 TA’ LULJU, 2021

by Administrator

Inkunu Appostli u Profeti 1. Iċċelebrajna b’dinjita’ il-Festa tas-Sultana Tagħna tal-Qalb Ħelwa ta’ Ġesu’ : Nirringrazzjaw lil kull min ta sehmu u ħa sehem fiċ-Ċelebrazzjonijiet. Il-Ġabra Speċjali fil-weekend tal-Festa kienet €637.42 Nirringrazzjawkom. 2. Is-Sibt 3 ta’ Lulju : Beda l-Kapitlu Ġenerali tal-Ordni tagħna f’Ruma. Din il-ġimgħa nitolbu ħerqana għall-Għażla tal-Ministru Ġeneral il-ġdid. Fit-Talb tagħna niftakru […]

L-ERBATAX-IL HADD TAS-SENA – 4 TA’ LULJU, 2021

by Administrator

FESTA TAS-SULTANA TAGĦNA TAL-QALB TA’ ĠESU’ 1. Ninsabu fil-Weekend tal-Festa tas-Sultana Tagħna : Il-Kommunita’ Franġiskana flimkien mall-Kummissjoni Festi tirringrazzja lil kull min qed jieħu sehem fil-Festa. Il-Predikaturi Fr Stefan Attard u Fr Andrew Galea ofm conv. ħaqqhom prosit. 2. Is-Sibt 3 ta’ Lulju : 9.00am Quddiesa bil-Kant tat-Te Deum. 6.00pm Translazzjoni Solenni immexxieha mill-Vigarju Provinċjali […]

IL-HADD, 27 TA’ GUNJU, 2021

by Administrator

PROGRAMM TAL-FESTA TAS-SULTANA TAGĦNA 1. Il-Ħadd 27 ta’ Ġunju : Festa tat-Tfal u Jum it-Tifkira tal-Inkurunazzjoni. 11.00am Quddiesa bil-Preżentazzjoni tat-Trabi u tat-Tfal lis-Sultana Tagħna. 6.30pm Quddiesa Konċelebrata b’Tifkira tal-Inkurunazzjoni tal-Istatwa. 2. It-Tnejn 28 ta’ Ġunju : Jum il-Benefatturi Ħajjin u Mejtin. Ikollna Quddies fil-5.00pm u fis-6.30pm. 3. It-Tlieta 29 ta’ Ġunju : Solennita’ ta’ San […]

IT-TNAX-IL HADD TAS-SENA – 20 TA’ GUNJU, 2021

by Administrator

PROGRAMM TAL-FESTA 2021. 1. L-Erbgħa 23 ta’ Ġunju : L-aħħar Erbgħa tal-Madonna. Nirringrazzjaw lill-Predikatur Fr Stefan Attard li kien magħna għall-Erbgħat kollha. 2. Il-Ħadd 27 ta’ Ġunju : Festa tat-Tfal u Jum it-Tifkira tal-Inkurunazzjoni. 11.00am Quddiesa bil-Preżentazzjoni tat-Trabi u tat-Tfal lis-Sultana Tagħna. 6.30pm Quddiesa Konċelebrata b’Tifkira tal-Inkurunazzjoni tal-Istatwa. 3. It-Tnejn 28 ta’ Ġunju : Jum […]

IL-HDAX-IL HADD TAS-SENA – 13 TA’ GUNJU, 2021

by Administrator

1. Il-Ħadd 13 ta’ Ġunju : Festa ta’ Sant Antnin ta’ Padova. Fil-Quddiesa tad-9.30am infakkru l-Festa tiegħu billi ssir il-Barka fuq it-Tfal u fuq il-Ħobż ta’ Sant’ Antnin. • U nagħmlu t-Talba tal-Konsagrazzjoni lil Sant Antnin fuq it-Tfal u l-Abbatini. • U nitolbu lil dan il-Qaddis biex jipproteġihom u jħarishom. 2. It-Tnejn 14, It-Tlieta 15 […]

IL-HADD 6 TA’ GUNJU, 2021 – FESTA TA’ CORPUS CHRISTI

by Administrator

CORPUS CHRISTI 1. Temmejna l-Kors ta’ Kana : Kelma ta’ ringrazzjament lil Francis u Anne Cuschieri li mexxew dan il-Kors bil-lingwa Ingliża. 2. It-Tlieta 8 ta’ Ġunju : 7.00pm L-OFS ser ikollhom taħdita fil-Knisja minn Patri Stephen Sciberras ofm, id-Direttur Spiritwali tal-OFS. Il-Laqgħa hi miftuħa għal kulħadd. 3. L-Erbgħa 9 ta’ Ġunju : Inkomplu bl-Erbgħat. […]

IL-HADD, 30 TA’ MEJJU, 2021 – FESTA TAT-TRINITA MQADDSA

by Administrator

TRINITA’ MQADDSA – L-EWWEL TQARBINA 1. Nawguraw lit-Tfal li llum il-Ħadd se jirċievu / irċevew l-Ewwel Tqarbina : Ella Aguis / Elisa Cardona Schranz / Giulia Cardona Schranz / Adele Cassar Jones / Jamie Ellul / Francesco Formosa / Francesca Luisa Galea / Jake Mangion / Jasmine Pace / Denzyl Vella / Timothy Vella / […]

Mil-Lejl Iswed ghan-Nahar Imdawwal – Tony Mahoney

by Administrator

 Meta bniedem jagħmel żmien ma jużax riġlejh, dirgħajh jew sebgħu, dil-parti tal-ġisem tiġġamja u ma taħdimx. Irid jibda jħaddimha, billi jużaha, bil-mod il-mod. Din ir-riġel, l-id jew is-subgħa huma l-istess bħall-Iskrittura. Jekk tagħmel żmien ma taqbadx il-Kelma t’Alla, taqraha, tifhimha u tapplikaha ma jkunx faċli għalik. Ara Pawlu, Ġwanni u l-Evanġelisti l-oħra kollha fehmu din […]

GĦID IL-ĦAMSIN – IL-HADD, 23 TA’ MEJJU, 2021

by Administrator

1. Nhar il-Ħadd li għadda kien Jum is-Sejħa Franġiskana : Grazzi talli lqajtu lill- Kandidati li qedin fil-formazzjoni. Grazzi tat-Talb kif ukoll tal-Ġabra ġeneruża.  Il-Ġabra kienet €1486.85. Patri Clive u Fra Lorrie bagħtu jirringrazzjawna. 2. Dan il-Weekend, il-Ħadd 23 ta’ Mejju : Niftakru fis-Seminaristi kemm fit-Talb tagħna kif ukoll fil-Ġabra tas-Seminarju.  9.30am Nippreżentaw […]