Posts from May 2017

110 of 14 items

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 28 TA’ MEJJU, 2017

by Administrator

It-Tlieta: Fis-7.30pm se nitolbu flimkien ir-Rużarju fil-kantuniera bejn Triq San Alfons u Triq is-Salvatur. Inħeġġu b’mod speċjali r-residenti ta’ dawn l-inhawi biex jattendu. L-Erbgħa : Fl-aħħar tal-Quddiesa tad-9.00am se jitbierku l-fdalijiet ta’ P. Egidju Ferriggi O.F.M. (1911-2000), li kien Kappillan tal-Parroċċa tagħna fi żmien il-gwerra. Dawn inġabu mill-Awstralja biex ikunu jistgħu jindifnu fil-kappella tal-Provinċja tagħna, […]

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 21 TA’ MEJJU, 2017

by Administrator

Mit-Tnejn sal-Ħamis li ġej aħna l-Patrijiet Franġiskani se niċċelebraw l-Kapitlu Provinċjali. Nistiednukom biex tinqgħadu magħna fit-talb halli ngħarfu wkoll illum inkunu messaġġiera tal-Mulej. It-Tlieta : Fis-6.30pm se nkomplu ż-żjarat u t-tberik tal-familji li joqgħodu fi Triq Santa Marija. Fis-7.30pm se nitolbu r-Rużarju flimkien fit-Triq Sant’Agata. L-Erbgħa : Inkomplu l-Erbgħat tal-Madonna bi tħejjija għal-festa. Fis-6.30pm Quddiesa […]

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 12 TA’ MEJJU, 2017

by Administrator

Illum (il-Ħadd) fil-Quddiesa tad-9.30am se nfakkru JUM L-OMM. Għalhekk qed nistiednu lill-ġenituri u t-tfal biex jattendu għaliha. Fl-istess waqt nitolbu u nawguraw l-festa t-tajba lill-Ommijiet kollha. It-Tlieta : Fis-6.30pm se nkomplu ż-żjarat u t-tberik tal-familji li joqgħodu fi Triq Santa Marija. Fis-7.30pm se nitolbu r-Rużarju flimkien fil-kantuniera bejn it-Toroq San Trofimu u San Guzepp. L-Erbgħa […]