Qari tal-Liturġija tas-Solennita’ tal-Miġja tal-Ispirtu s-Santu fuq
l-Appostli. Sena A