Posts from December 2016

110 of 23 items

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 25 TA’ DICEMBRU, 2016

by Administrator

Il-Fraternita Franġiskana tawgura lil kulħadd il-MILIED IT-TAJJEB. Il-Ħamis, il-Ġimgħa u s-Sibt se jkunu jiem ta’ Kwaranturi – Fid-9.30am Ġesu jiġi espost sal-12.00 pm. Imbgħad fil-5.00pm Rużarju quddiem Ġesu Espost, Għasar u Quddiesa. Is-Sibt ikollna Quddiesa fil-5.00pm u fis-6.00pm Għasar u wara Quddiesa bit-TE DEUM. Il-ġabra se tkun għad-Dar tal-Provvidenza. Inħeġġu lil kuħadd biex jsib ħin […]

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 18 TA’ DICEMBRU, 2016

by Administrator

Illum (il-Ħadd) wara l-Quddiesa tad-9.30am, il-Parroċċa ser torganizza il-Purċissjoni tal-Bambin madwar it-toroq tal-Parroċċa. Aktar tagħrif jidher fin-noticeboard. It-tfal kollha li jattendu jingħatalhom rigal sabiħ. It-Tnejn: Titkompla n-Novena tal-Milied. Fil-5.00pm fiċ-Ċentru Parrokkjali għat-Tfal u l-Ġenituri. Imbagħad għal kulhadd fil-Knisja – fil-5.30pm jingħad ir-Rużarju, Għasar u Quddiesa bi ħsieb. L-Erbgħa: L-Anzjani huma mistiedna għal ħarġa,li fiha ser […]

Pope at Angelus: “Joseph Teaches Us to Always Trust in God’

by Administrator

A Week Ahead of Christmas, Francis Encourages Faithful to Ask Themselves If We Open the Door to God December 18, 2016Deborah Castellano LubovAngelus/Regina Caeli “Joseph, teaches us to always trust in God, Who approaches us: when God approaches us, we must trust him.” Pope Francis urged faithful to ask themselves this during his Angelus address […]

Il-Programm tal-Milied 2016 u tal-Ewwel tas-Sena 2017

by Administrator

Milied 2016 u l-Ewwel tas-Sena 2017 Parroċċa Franġiskana, Madonna tas-Sacro Cuor, Tas-Sliema Il-Ġimgħa 23 ta’ Diċembru – Kunċert tal-Milied 7.00pm – Is-Soċjetà Filarmonika Banda Sliema ser ittella’ kunċert tal-Milied fil-Knisja Parrokjali b’kollaborazzjoni mal-Fraternità Franġiskana, Kummissjoni Festi Parroċċa u tal-Kunsill Lokali Sliema. Is-Sibt 24 ta’ Diċembru – Lejliet il-Milied 5.00pm – Quddiesa tal-Vġili 6.00pm – L-I […]