poster

Milied 2016 u l-Ewwel tas-Sena 2017

Parroċċa Franġiskana, Madonna tas-Sacro Cuor, Tas-Sliema

Il-Ġimgħa 23 ta’ Diċembru –
Kunċert tal-Milied

7.00pm – Is-Soċjetà Filarmonika Banda Sliema ser ittella’ kunċert tal-Milied fil-Knisja Parrokjali b’kollaborazzjoni mal-Fraternità Franġiskana, Kummissjoni Festi Parroċċa u tal-Kunsill Lokali Sliema.

Is-Sibt 24 ta’ Diċembru –
Lejliet il-Milied
5.00pm – Quddiesa tal-Vġili
6.00pm – L-I Għasar tal-Milied
6.30pm – Quddiesa tal-Vġili
11.15pm – Velja ta’ stennija animata mit-tfal kollha tal-Parroċċa.
12.00am – Purċissjoni tal-Bambin, Kant tal-Glorja, Priedka tat-Tifel u Quddiesa.

Il-Ħadd 25 ta’ Diċembru –
Il-Milied ta’ Ġesù
7.45am – Tifħir ta’ sbieħ il-Jum
9.30am – Quddiesa animata għat-tfal

Il-Ħamis 29 ta’ Diċembru –
Bidu tal-Kwaranturi
9.00am – Quddiesa.
9.30am – Tifħir ta’ sbieħ il-jum u Espożizzjoni ta’ Ġesù Ewkaristija, Espost.
11.30am – Talba ta’ nofs il-jum u Ripożizzjoni.
5.00pm – Rużarju quddiem Ġesù Espost.
5.30pm – Talba tal-Għasar u Ċelebrazzjoni Ewkaristika.
6.00pm – Quddiesa.

Il-Ġimgħa 30 ta’ Diċembru –
Kwaranturi
9.00am – Quddiesa.
9.30am – Tifħir ta’ sbieħ il-jum u Espożizzjoni ta’ Ġesù Ewkaristija, Espost.
11.30am – Talba ta’ nofs il-jum u Ripożizzjoni.
5.00pm – Rużarju quddiem Ġesù Espost.
5.30pm – Talba tal-Għasar u Ċelebrazzjoni Ewkaristika.
6.00pm – Quddiesa.

Is-Sibt 31 ta’ Diċembru –
Kwaranturi u L-aħħar tas-Sena
9.00am – Quddiesa.
9.30am – Tifħir ta’ sbieħ il-jum u Espożizzjoni ta’ Ġesù Ewkaristija, Espost.
11.30am – Talba ta’ nofs il-jum u Ripożizzjoni.
5.00pm – Quddiesa u wara Barka.
6.00pm – L-Għasar tas-Solennità ta’ Marija Omm Alla.
6.30pm – Quddiesa bil-kant tat-Te Deum u Ċelebrazzjoni Ewkaristika.

Il-Ħadd 1 ta’ Jannar –
Marija Omm Alla u Jum il-Paċi
7.45am – Tifħir ta’ sbieħ il-jum.
9.30am – Quddiesa animata għat-tfal

Il-Ħadd 8 ta’ Jannar –
Epifanija tal-Mulej
7.45am – Tifħir ta’ sbieħ il-jum.
9.30am – Quddiesa animata għat-tfal