9

L-ERBGHA, 14 TA’ DICEMBRU, 2016

Inawgurazzjoni tal-Presepju artistiku mahdum mis-Sur Charles Galea, fil-Knisja taghna, wara l-quddiesa tas-6.00pm.