Posts from April 2018

110 of 15 items

IR-RABA’ HADD TAL-GHID – 29 TA’ APRIL, 2018

by Administrator

Id-Dielja u l-Frieghi. 1. It-Tlieta : 1 ta’ Mejju hija Festa Pubblika ta’ San Guzepp Haddiem. Il-Quddies ikun bhal fost il-Gimgha. Nawguraw il-festa t-tajba lil haddiemakollha. 7.00pm L-OFS ser jorganizza tahdita minn Joe Gatt dwar “Imxewfuq  il-passi ta’ Frangisku”. Jiltaqhu fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan. Kulhadd huwa mistieden jattendi. 2. Il-Gimgha: L-1 Gimgha tax-Xahar. Fil-ghodu […]

IT-TIELET HADD TAL-GHID – 22 TA’ APRIL, 2018

by Administrator

Jiena r-Raghaj it-Tajjeb. 1. Illum il-Hadd: Mixja Favur il-Hajja bit-tema: “Embrijun wiehed m inna”. Tibda fl-4.00pm minn Kastilja sal-Parlament. Isir Talb ghall-harsien u l-protezzjoni tal-hajja u biex ma tigix imkassbra d-dinjita’ umana u d-drittijiet tal-ulied. L-Isqfijiet ser ikunu prezenti. Fin-Notice Board tal-Knisja ghamilna xi taghrif dwar dan is-suggett ghax jidher li m’hawnx gharfien morali bi […]

How to Pray for Your Daily Bread

by Administrator

After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name. 10Thy kingdom come, Thy will be done in earth, as it is in heaven. 11Give us this day our daily bread. As we read this prayer our Lord gave, remember it is the model prayer. The Lord did not […]

“Bil-kiri tal-ġuf it-tarbija ssir oġġett ta’ produzzjoni” – Isqfijiet

by Administrator

Minn Charmaine  Attard   –  15/04/18 07:30 AM L-Arċisqof Charles Scicluna u l-Isqof Mario Grech qalu li meta l-liġi tintroduċi l-possibilità tal-kiri tal-ġuf bis-surrogazzjoni tkun qed tagħmel mit-tarbija oġġett ta’ produzzjoni. F’komunikat, l-Isqfijiet irreaġixxew għall-emendi proposti mill-Gvern għall-Att dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni, li qalu li qraw b’dispjaċir. Fi kliemhom it-tarbija ssir oġġett ta’ produzzjoni anke bil-possibiltà ta’ donaturi […]

IT-TIENI HADD TAL-GHID – 15 TA’ APRIL, 2018

by Administrator

Inxandru l-Ahbar it-Tajba 1. Tberik : Min ghal xi raguni ma bierikx, jista’ jikkuntattjana u naghmlu apputament. Grazzi. 2. It-Tlieta : 7.00pm. L-OFS ser jorganizza tahdita dwar “Int Dixxiplu jew Spettatur?” minn Pauline Darmanin, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan. Kulhadd huwa mistieden jattendi. 3. Facebook : Bdejna fb gdid tal-knisja. Issibuh b’dan l-isem: Parrocca Madonna […]