Posts from May 2020

6 Items

GHID IL-HAMSIN – PENTECOSTE 2020 – 31 TA’ MEJJU, 2020

by Administrator

1. L-Erbgħa 3 ta’ Ġunju : Huwa r-4 Erbgħa f’Ġieħ is-Sultana tal-Qalb ta’ Ġesu’. 8.15 am – Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum. 8.30 am – Quddiesa. 11.30 am – Rużarju. 5.30 pm –Novena Perpetwa. 6.00 pm – Quddiesa, Antifona u Barka Ewkaristija. 2. Il-Ħamis 4 ta’ Ġunju : 5.30pm Adorazzjoni + 6.00pm Quddiesa b’Omelija. 3. Il-Ħadd […]

QALU LI PIETRU KIEN FIS-SAKRA B’INBID ĠDID ? (AA 2:13) – Tony Mahoney

by Administrator

QALU LI PIETRU KIEN FIS-SAKRA B’INBID ĠDID ? (AA 2:13) U Pietru, li madwaru kien hemm l-aħwa, għolla leħnu u qal: ‘Aħna popli minn mitt ġens, smajnieh – kulħadd semgħu bil-lingwa tiegħu – jien u intom, kulħadd semgħu u fehemu bl-ilsien tiegħu. Hu kellimna dwar Kristu Ġesu, dwar l-Ispirtu s-Santu u dwar il-Missier.’ X’dikjarazzjoni, x’kuraġġ, […]

AVVIZI. IL-HADD, 24 TA’ MEJJU, 2020

by Administrator

Tlugħ fis-Sema tal-Mulej 2020 1. Il-Ħdud : Quddies – 8.00am + 11.00am + 6.30pm. 2. L-Erbgħa 27 ta’ Mejju : Huwa t-3 Erbgħa f’Ġieħ is-Sultana tal-Qalb ta’ Ġesu’. 8.15 am – Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum. 8.30 am – Quddiesa. 11.30 am – Rużarju. 5.30 pm –Novena Perpetwa. 6.00 pm – Quddiesa, Antifona u Barka Ewkaristija. […]

Din is-sena niftakru biss … u nittamaw fi granet ahjar. – Pauline Darmanin

by Administrator

Gheziez hbieb, Wasalna f’nofs Mejju u fl-ghaxar gimgha ta’ lockdown ahna ‘l-vulnerabbli’!   Ghalija Mejju huwa l-isbah xahar tas-sena. Ix-xemx titbissem izjed ghax il-granet jitwalu. Inwarrbu l-kowtijiet, il-gkieket u l quilts. Huwa x-xahar meta nibdew inharsu lejn passiggatti max-xtajta, forsi xi safra, xi mawra sa Ghawdex, xi ghawma. Mejju jgibli memorji sbieh ta meta kienet […]

“Aqdef ‘il barra fil-fond, u kalaw ix-xbiek tagħkom għas-sajd.” – Peter Darmanin

by Administrator

“Il-Paci maghkom, hbieb tieghi,Gimgha wara ohra u z-zmien igerbeb. Dhalna fid-disa’ gimgha maqfulin fic-cenaklu tal-ghorfa taghna. Kif intom huti fl-Ordni Frangiskan?Meta nohrog fil-veranda ta’ spiss nara xi dghajjes ghaddejjin u dritt niftakar fi kliem Kristu lil Xmun Pietru: “Aqdef ‘il barra fil-fond, u kalaw ix-xbiek tagħkom għas-sajd.” Luqa 5-4. Ahna lkoll f’bahar wiehed u Gesu […]

Ghaliex Mulej – Joe Gatt

by Administrator

Għeżież ħuti f’San Franġsk, Minħabba l-pandemija tal-Covid-19 smajna nies li għalkemm huma nies ta’ fidi f’Alla xorta waslu biex staqsew, “Imma għala Alla ppermetta din l-pandemija tirkibna daqs hekk u tkun kaġun ta’ eluf mejta u morda? Ma setax Alla jwaqqafha? Tidher cara li din il-mistoqsija ħarġet minn qalb miġugha kaġun il-biża u l-paniku li […]