Posts from August 2017

110 of 21 items

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 27 T’AWWISSU, 2017

by Administrator

“Inti Pietru, jiena naghtik l-Imfietah tas-Saltna’’ 1. Solidarjeta’ ma’ hutna l-Frangiskani tal-fraternita’ tar-Rabat: Wara li parti mis-saqaf tal-knisja kkrolla fuq il-presbiterju u farrak l-Artal li fuqu tigi ccelebrata l-Ewkaristija. Nappellaw lil kullhadd biex nitolbu ghalihom. Il-gabra tal-Ewwel Hadd tax-Xahar se tmur ghalihom. Nirringrazzjawkom. 2. Nhar l-Erbgha, 30 ta’ Awwissu: 7.30pm Laqgha mall-Katekisti. Inkomplu nfasslu l-pjan […]

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 20 T’AWWISSU, 2017

by Administrator

Mara, il-Fidi tieghek hi kbira! 1. Laqgha mall-Katekisti: Nhar l-Erbg]a 23 ta’ Awwissu fis-7.30pm fejn l-Ufficcju tal-Kappillan biex infasslu l-Programm tal-Katekizmu tat-Tfal. 2. L-Ewwel Quddiesa Solenni ta’ Fr Clive Camilleri : Nhar il-Gimg]a 25 ta’ Awwissu fis-6.30pm St Helena, B’Kara. Nakkumpanjawh bit-talb taghna. 3. Gurnata Ghawdex, it-Tlieta, 29 ta’ Awwissu : Tluq fit-7.45am mis-Savoy Terminus. […]

Why do churches have Mary on the left and Joseph on the right?

by Administrator

Many churches in the United States have this alignment of statues. Why? When walking into a Catholic church in the United States (and other places in the world), it is very common to see a statue of the Virgin Mary on the left side of the altar and a statue of St. Joseph on the […]