Posts from October 2018

8 Items

IT-30 HADD TAS-SENA B – 28 TA’ OTTUBRU, 2018

by Administrator

Illum is-Sibt 27 ta’ Ottubru : Indawwru l-Arlogg siegha lura. Mit-Tnejn sal-Gimgha l-Quddies jibda jkun fis-6.00pm. Il-Hadd 28 ta’ Ottubru : Jum il-Konsagrazzjoni tal-Knisja taghna : Jum li jfakkarna f’dan it-tempju li huwa bini qaddis li ahna fid-dmir nghozzuh. It-Tlieta 30 ta’ Ottubru : Tahdita minn Peter Darmanin bis-suggett: “Is-saqajn u l-fardal”, fis-Sala tal-OFS fis-6.30pm. […]

IT-28 HADD TAS-SENA B – 14 TA’ OTTUBRU, 2018

by Administrator

1. Tajna bidu ghall-Katekizmu : Infakkar b’mod specjali lil Kandidati tal-Grizma tal-Isqof biex ma jfallux nhar ta’ Erbgha. Infakkar lil Genituri biex javzawna meta wliedhom ma jistghux jattendu ghal raguni serja. 2. It-Tlieta 16 ta’ Ottubru: L-OFS se jtella’ Powerpoint Presentation minn Tony Mahoney bit-tema: “Qaddis, Qaddis, Qaddis”. Fis-7.00pm fis-Sala tal-OFS fejn l-Ufficcju tal-Kappillan. Kulhadd […]

IT-TLIETA, 16 TA’ OTTUBRU, 2018

by Administrator

Powerpoint Presentation minn Tony Mahoney dwar “Qaddis. Qaddis, Qaddis”, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, fis-7.00pm. Kulhadd huwa mistieden jattendi.

GRAZZI MILL-QALB – 12 TA’ OTTUBRU, 2018

by Administrator

        Il-Fondazzjoni – Manutenzjoni Santwarju/Kunvent tirringrazzja lil Ministeru tal-Finanzi ghal ghotja ta’ 20,000 euro ghar-restawr tal-Orgni fuq talba tal-Kummissjoni Festi. Hajr lill-Kummissjoni Festi.

IT-TLIETA, 9 TA’ OTTUBRU, 2018

by Administrator

Laqgha tal-OFS. “Waqaft nirrifletti.” Tahdita pubblika minn Pauline Darmanin, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, fis-7.00pm. Kulhadd huwa mistieden jattendi.