Tahdita minn Peter Darmanin bis-suggett “Is-saqajn u l-fardal”, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, fis-6.30pm. Kulhadd huwa mistieden jattendi.