Posts from August 2022

9 Items

L-Anzjanita hija rigal minghand Alla – Cecilia Attard ofs

by Administrator

L-ANZJANITA “L-anzjanita hija rigal minghand Alla”.  Hekk iddikjara Papa Frangisku meta fl-ahhar ta’ Jannar 2021, wara l-Angelus tal-Hadd, nieda l-Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani. Il-jum li ntghazel biex tigi ccelebrata din it-tifkira huwa ir-raba Hadd ta’ Lulju ta’ kull sena, li huwa l-eqreb il-festa ta’ Sant’Anna u San Gwakkin, in-nanniet ta’ Gesu. F’din il-gurnata ta’ […]

IT-TNEJN U GHOXRIN HADD TAS-SENA – IL-HADD, 28 TA’ AWWISSU, 2022

by Administrator

Kun Umli u Fittex il-Post tal-Aħħar! 1. It-Tnejn 5 ta’ Settembru : Ningħaqdu maż-Żgħażagħ Darren Abela, Christopher Bilocca u Andre Bonaci, li se jilbsu l-Libsa Franġiskana u jibdew in-Novizzjat. 2. Il-Kunsill Lokali tas-Sliema jħabbar : Li se ssir kompetizzjoni għat-Tfal bejn it-8 snin u 12 il-sena. Ikteb poeżija fuq l-ISQAQ u ħuduha magħkom waqt l-attivita’ […]

Ir-Raghaj it-tajjeb – Brigitte Attard ofs

by Administrator

Maħbubin ħuti fi Kristu u San Franġisk L-immaġini popolari u sentimentali li ħafna għandhom dwar ir-Ragħaj it-Tajjeb hija waħda ferm mwarrba mir-realtà. Ħafna żmien qabel il-Poplu l-Magħżul t’Alla ma’ niżżel l-għeruq f’post wieħed, u beda jaħdem wiċċ l-art biex jipproduċi l-ikel, kien jgħix fit-tined u jiġġerra minn post għall-ieħor biex ifittex mergħat tajba fejn jirgħa […]

IL-WIEHED U GHOXRIN HADD RAS-SENA, 21 TA’ AWWISSU, 2022

by Administrator

Jien Nisrani ta’ l-Isem? 1. L-Għaqda Volontarja : “Il-Ħbieb tas-Santwarju”, s’issa daħlet is-somma ta’ €2,585 ewro. Nefqet €40 euro. Bilanċ ta’ €2,545 ewro. L-Għaqda tapprezza kull donazzjoni, żgħira kemm hi żgħira. Għal aktar informazzjoni ċemplu lit-Teżorier, Peter Darmanin fuq in-numru : 9976 2775. 2. It-Tnejn 5 ta’ Settembru : 6.00pm Fil-Knisja ta’ San Franġisk fl-Għoti […]

Il-virtu tas-Semplicita – Peter Darmanin ofs

by Administrator

Is-Semplicita Wahda mill-isbah virtujiet fil-hajja hija dik tas-semplicita. Hieni l-bniedem li jghix hajja semplici fil-ferh tal-Evangelju. Il-bniedem semplici m’ghandu l-ebda pretensjoni. Ma jfittix l-unuri u l-poter, zghir kemm hu zghir. Ma jfittix it-tifhir, il-grazzi, l-apprezzament. Kuntent bih innifsu u ma jghir ghal hadd. Ma jqisx lilu nnifsu ahjar minn ohrajn. Jaf izomm postu u jaghraf […]

L-GHOXRIN HADD TAS-SENA – IL-HADD, 14 TA’ AWWISSU, 2022

by Administrator

Il-Kelma t’Alla tiftħilna għajnejna 1. It-Tnejn 15 ta’ Awwissu : Festa ta’ Santa Marija. Il-Ħin tal-Quddies ikun bħal dak tal-Ħdud. Il-Ħadd lejliet il-Festa ma’ jkunx hawn il-Quddiesa tal-5.00pm. 2. It-Tlieta 16 ta’ Awwissu : 7.00pm se ssir laqgħa importanti għall-Katekisti kollha tal-Parroċċa fl-Uffiċċju Parrokkjali. F’din il-laqgħa tiġi mfassla l-ħidma Kateketika mat-Tfal tal-Parroċċa għas-sena 2022 – […]

Fuq l-ezempju tal-Martri – Mariella Spiteri Gonzi ofs

by Administrator

FUQ L-EZEMPJU TAL-MARTRI Papa Franġisku kien qal li l-fidili huma msejħin jimxu fuq l-eżempju tal-martri li tilfu ħajjithom għal Kristu, anke jekk ma jsofrux vjolenza għall-fidi tagħhom. “Kemm fl-imgħoddi kif ukoll illum, f’ħafna partijiet tad-dinja hemm martri, kemm irġiel kif ukoll nisa, li jintbagħtu l-ħabs jew jiġu maqtula għall-unika raġuni li huma Kristjani,” qal, filwaqt […]

ID-DSATAX-IL HADD TAS-SENA – IL-HADD 7 TA’ AWWISSU, 2022

by Administrator

Kif nista’ nkun aħjar ! 1. Il-Ħamis 11 ta’ Awwissu : Festa ta’ Santa Klara ta’ Assisi. 2. Is-Sibt 13 ta’ Awwissu : Festa tal-Abbatini Franġiskani fil-Festa ta’ Santa Klara ta’ Assisi organizzata mill-Animazzjoni Vokazzjonali Franġiskana. L-attivita’ hi għall-Abbatini Subien u Bniet, tfal u Adoloxxenti li jifrekwentaw il-Knejjes Franġiskani. Post se jkun fiċ-Ċentru San Franġisk, […]

Il-Pjan Divin t’Alla – Tony Mahoney ofs

by Administrator

NAĦSBU X’NAĦSBU FUQNA NFUSNA, AĦNA KOLLHA PARTI MILL–PJAN DIVIN T’ALLA Dan li qed nikteb, mhux patrijotiżmu, għax jiena Mahoney kunjom Irlandiż, li jfisser ‘vażett għasel’. Niżżi ħajr lill-antenati li tawni dan l-isem, li oriġina ġewwa Cork, l-Irlanda t’isfel. Se nikteb fuq għanja li hija  ‘Barka Irlandiża’, bl- Ingliż, ‘An Irish Blessing’, mużika sabiħa, iżda għandha l-kliem […]