Kummissjoni Liturġija

5 Items

Il-Programm tal-Milied 2016 u tal-Ewwel tas-Sena 2017

by Administrator

Milied 2016 u l-Ewwel tas-Sena 2017 Parroċċa Franġiskana, Madonna tas-Sacro Cuor, Tas-Sliema Il-Ġimgħa 23 ta’ Diċembru – Kunċert tal-Milied 7.00pm – Is-Soċjetà Filarmonika Banda Sliema ser ittella’ kunċert tal-Milied fil-Knisja Parrokjali b’kollaborazzjoni mal-Fraternità Franġiskana, Kummissjoni Festi Parroċċa u tal-Kunsill Lokali Sliema. Is-Sibt 24 ta’ Diċembru – Lejliet il-Milied 5.00pm – Quddiesa tal-Vġili 6.00pm – L-I […]

Kummissjoni Liturġija

by Administrator

P. Pawl Galea OFM Tony Terribile, President Rita Vella Brincat, Segretarja Carmen Bottone Peter Darmanin Joe Gatt Anthony Mahoney Brian Vigar