Posts from April 2024

4 Items

IL-HAMES HADD TAL-GHID – IL-HADD, 28 TA’ APRIL, 2024

by Administrator

1. Ħassejna l-bżonn li nfakkrukom fl-importanza tas-Sagrament tal-Qrar, għax huwa mezz kif niksbu l-maħfra, l-faraġ u s-serħan fit-tiġrib tal-ħajja. Qabel kull Quddiesa aħna s-Saċerdoti nkunu disposti għall-Qrar wara l-Artal. 2. It-Tlieta 30 t’April, fil-Quddiesa tas-6.30pm se ssir il-Vestizzjoni ta` 15-il membru ġdid fl-Ordni Franġiskan Sekular. Wara jiltaqgħu għal Riċeviment ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali. 3. It-Tlieta wkoll […]

IR-RABA’ HADD TAL-GHID – IL-HADD, 21 TA’ APRIL, 2024

by Administrator

1. It-Tlieta 23 ta` April, il-Franġiskani Sekulari jiltaqgħu wara l-Quddiesa tas-6.30pm ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali. Peter Darmanin jitkellem dwar “ Mhux intom għażiltu lili, imma jien għażilt lilkom”. Kulħadd jista` jattendi. 2. Il-Ħamis 25 ta` April, fis-6.00pm issir l-Adorazzjoni u wara l-Quddiesa tas-6.30pm issir il-Lectio Divina. 3. Il-Ġimgħa 26 ta` April, se ssir Ikla b’risq il-Festa […]

IT-TIELED HADD TAL-GHID – IL-HADD, 14 TA’ APRIL, 2024

by Administrator

1. Laqgħa mportanti għall-ġenituri tat-tfal li ser jersqu għall-Ewwel Tqarbina f’Mejju li ġej, għada t-Tnejn 15 ta` April fis-6.00pm ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali. Il-ġenituri kollha mistennija jattendu, jkun hemm min jieħu ħsieb it-tfal waqt il-laqgħa. Nfakkru sabiex min għad għandu l-Karus ta` Mħabba b’risq Dar Bjorn, iġibu miegħu u jgħaddieh lill-Katekista. 2. It-Tnejn ukoll fis-7.00pm issir […]

IT-TIENI HADD TAL-GHID – IL-HADD, 7 TA’ APRIL, 2024

by Administrator

1. Illum il-Festa tal-Ħniena Divina, fil-5.30pm se jiġi espost Ġesu` Sagramentat għall- Adorazzjoni sal-Quddiesa tas-6.30pm. 2. It-Tnejn 8 ta` April, fid-9.30am issir il-laqgħa tal-Fratellanza tas-Sagrament ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali. Fil-5.00pm jerġgħu jiftħu l-klassijiet tal-Katekiżmu. Nfakkru sabiex min għad għandu l-Karus ta` Mħabba b’risq Dar Bjorn, iġibu miegħu u jgħaddieh lill-Katekista. Niġbed l-attenzjoni tal-ġenituri biex iħossu d-dmir […]