Posts from August 2018

110 of 16 items

AVVIZ IMPORTANTI

by Administrator

  Sena Kateketika 2018-2019 Genituri li din is-sena wliedhom ser jattendu l-klassijiet tal-Katekiżmu fil-Parroċċa tagħna. Dalwaqt inħabbar Dati Importanti rigward Laqgħat għall-genituri. Kif ukoll Dati u hinijiet tar-Reġistrazzjoni tat-Tfal. Minhabba li f’Mejju 2018 dahlu fis-sehh Regolamenti godda Dwar il- gbir u l-hazna tad-Data (GDPD – General Decree on the Protection of Data – 2018) Ir-Registrazzjoni […]

IL-21 HADD TAS-SENA B – 19 TA’ AWWISSU, 2018

by Administrator

Il-Fidi hija Rigal t’Alla l-Missier! 1. Il-Kappillan jirringrazzja lil Mulej u lis-Sultana Taghna : Li ta l-grazzja li mama’ harget mill-isptar wara z-zmien kritiku li kienet fih. Grazzi mill-qalb lil kull min ta s-support f’dan iz-zmien. Il-Kappillan jerga’ jibda jkompli bl-impenji tieghu u jkun ukoll fl-Ufficcju Parrokkjali minn nhar it-Tnejn. 2. Il-Kandidati li f’Novembru ser […]

L-20 HADD TAS-SENA B – 19 TA’ AWWISSU, 2018

by Administrator

Fejn hemm il-qalb, imorru r-riglejn !! 1. Il-Kappillan jirringrazzja lil kullhadd tas-support f’dan iz-zmien li l-mama’ tinsab l-isptar : Xi hadd mill-Vicijiet ikun fl-Ufficcju Parrokkjali fl-assenza tieghu. Grazzi wkoll lil lajci li qed jaghtu l-ghajnuna fl-Ufficcju. Il-Kappillan jista’ jigi kkuntattjat b’sms jew email, ecc. 2. Celebrazzjonijiet f’gheluq il-100 Sena mit-Twaqqif tal-Parrocca u l-Inkurunazzjoni. Napprezzaw kull […]