Ħsieb spiritwali skont il-liturġija tal-Ħadd

A spiritual thought about the Sunday liturgy