Posts from May 2023

4 Items

IT-TMIEN HADD YAL-GHID – IL-HADD, 28 TA’ MEJJU, 2023

by Administrator

IL-FESTA TA’ PENTECOSTE 1. Il-Ħadd 28 ta’ Mejju : Pentecoste. 9.30am Quddiesa li fiha nfakkru l-Ewwel Anniversarju mit-Twaqqif tal-Kor tat-Tfal immexxi minn Fr Joe Caruana ofm. 2. It-Tlieta 30 ta’ Mejju 2023 : L-OFS se jkollu l-Laqgħa ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali. It-taħdita ssir mill-Kappillan. Kulħadd hu mistieden. 3. Il-Kunsill elettiv tal-Fraternita’ ta’ Tas-Sliema,  ta’ l-Ordni Franġiskan […]

IS-SEBA’ HADD TAL-GHID – IL-HADD, 21 TA’ MEJJU, 2023

by Administrator

It-Tlugħ fis-Sema tal-Mulej Ġesu’ 1. Il-Ħadd 21 ta’ Mejju : 9.30am Quddiesa li fih jingħata s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof lil Lydon Xerri. Adult li għamel ukoll il-Kors ta’ Kana magħna. 2. It-Tlieta 23 ta’ Mejju u l-Ħamis 25 ta’ Mejju : 5.00pm Qrar għat-Tfal li ser jersqu għall-Ewwel Tqarbina. Dakinhar jingħata tagħrif importanti lill-Ġenituri. L-OFS se […]

IS-SITT HADD TAS-SENA – 14 TA’ MEJJU, 2023

by Administrator

Il-Festa t-Tajba lill-Ommijiet kollha! 1. Il-Ġabra speċjali tal-Ħadd li għadda : Kienet €408.18. Nirringrazzjawkom. 2. L-Erbgħa 10 ta’ Mejju : Iċċelebrajna l-100 sena mit-Twaqqif tas-Soċjeta’ Filarmonika ‘Sliema’ b’festa xierqa fis-Santwarju tagħna. Il-President u l-Membri offrew Warda tad-deheb lis-Sultana tagħna. Il-Ġabra ta’ €630 mill-knisja marret għall-istess Soċjeta’. 3. It-Tlieta 16 ta’ Mejju : 7.00pm Taħdita minn […]

IL-HAMES HADD TAS-SENA – 7 TA’ MEJJU, 2023

by Administrator

“Jiena hu t-triq, il-verita’ u l-ħajja” 1. It-Tnejn 8 ta’ Mejju : Festa tal-Madonna ta’ Pompei. 11.30am Quddiesa bis- Supplika lil Madonna ta’ Pompei. 2. It-Tlieta 9 ta’ Mejju : 7.00pm Taħdita minn Pauline Darmanin bis-suġġett “Id-Dixxipli li jagħtu xhieda”. Il-laqgħa ssir ħdejn l-Uffiċċju tal-Kappillan u hi miftuħa għal kulħadd. 3. L-Erbgħa 10 ta’ Mejju […]