Avviżi tal-Parroċċa

110 of 292 items

IL-HAMES HADD TAL-GHID – IL-HADD, 2 TA’ MEJJU, 2021

by Administrator

TERĠA’ TIFTAĦ IL-KAPPELLA TAL-ADORAZZJONI 1. Bdejna x-Xahar ta’ Mejju : Il-Papa saħaq dwar ir-reċita’ tar-Rużarju. 2. Il-Ħadd 2 ta’ Mejju : Tinfetaħ il-Kappella tal-Adorazzjoni “Il-Mulej il-blata tiegħi”. Wara l-Quddiesa tad-9.30am issir Proċessjoni għall-Kappella. Grazzi lil min f’dawn is-snin taw is-servizz tagħhom f’din il-Kappella. • Il-Flus li kienu nġabru għal Fjuri (€505) ser ngħaddihom għal P.A. […]

IR-RABA’ HADD TAL-GHID – IL-HADD, 25 TA’ APRIL, 2021

by Administrator

JIENA R-RAGĦAJ IT-TAJJEB 1. L-Erbgħa 28 ta’ April : 6.00pm Novena tal-Madonna tas-Sacro Cuor. 7.00pm Zoom meeting tal-Kummissjoni Pastorali Parrokkjali. • Se niddiskutu: “Kif nistgħu inżommu l-Kuntatt mall-Parruċċani permezz tat-Teknoloġija”! Speċjalment mal-Anzjani u l-Vulnerabbli, il-Ġenituri tat-Tfal tal-Katekiżmu u l-Abbatini. 2. Il-Ħamis 29 ta’ April : 6.00pm Adorazzjoni Komunitarja. 7.30pm Kors ta’ Kana. 3. Il-Ħadd 2 […]

IT-TIELET HADD TAL-GHID – IL-HADD, 18 TA’ APRIL, 2021

by Administrator

NIFTĦU BERAĦ IL-BIBIEN TAL-KNISJA! 1. Il-Ħadd 18 ta’ April : MERĦBA lil kulħadd mill-ġdid fis-Santwarju tagħna. Wara l-Quddiesa tal-11.00am ser ikollna fostna Żewġ Mużiċisti mit-Tejatru Sależjan li ser jerġgħu idoqqulna biċċiet ta’ Mużika Klassika. 2. It-Tlieta 20 ta’ April : 4.00pm L-Ewwel Qrara fil-Knisja tagħna għat-Tfal li f’Mejju ser jirċievu l-Ewwel Tqarbina. 3. L-Erbgħa 21 […]

HADD IL-PALM – IL-HADD, 28 TA’ MARZU, 2021

by Administrator

IL-ĠIMGĦA MQADDSA 2021 • Quddies (Webcam) : 7.00am, 9.30am, 11.00am u 6.30pm. • Knisja tkun miftuħa : 7.30am – 8.30am. 5.00pm – 6.00pm. • NIBDEW IL-ĦIN TAS-SAJF : Immexxu l-Arloġġ siegħa ‘l quddiem. 2. IT-TNEJN 29, IT-TLIETA 30, u L-ERBGĦA 31 ta’ Marzu 2021 • Quddies (Webcam) : 7.00am, 9.00am u 6.30pm • Knisja tkun […]

IL-HAMES HADD TAR-RANDAN – IL-HADD, 21 TA’ MARZU, 2021

by Administrator

1. Is-Santwarju tas-Sacro Cuor qed ikun miftuħ kuljum għat-talb privat : Mis-7.30am sat-8.30am. U mill-4.30pm sal-5.30pm. Nhar ta’ Sibt il-Knisja tiftaħ : Mill-4.00pm sal-5.00pm. 2. Quddies fis-Santwarju tas-Sacro Cuor fuq il-Webcam : Mit-Tnejn sal-Ġimgħa : Fis-7.00am, fid-9.00am u fis-6.00pm. Is-Sibt : Fis-7.00am, fid-9.00am, fil-5.00pm u fis-6.30pm. Il-Ħadd : Fis-7.00am, fid-9.30am, fil-11.00am u fis-6.30pm. 3. Il-Ġimgħa, […]

IR-RABA’ HADD TAR-RANDAN – IL-HADD, 14 TA’ MARZU, 2021

by Administrator

1. Direttivi dwar Miżuri ta’ Prevenzjoni ta’  Tixrid tal-Covid-19 : Mill-11 ta’ Marzu sal-11 ta’ April 2021. L-Isqfijiet flimkien mal-Awtoritajiet tas-Saħħa qalulna hekk : • JIEQFU l-attivitajiet reliġjużi għan-nies. • Il-KNEJJES jinfetħu għal ftit ħin ta’ talb privat matul il-ġurnata. • L-EWKARISTIJA tista’ tingħata lil min jitlobha. • QRAR jista’ jsir meta jintalab. • QUDDIES […]

IT-TIELET HADD TAR-RANDAN – IL-HADD, 7 TA’ MARZU, 2021

by Administrator

ĦARES IL-KMANDAMENTI 1. Fid-dawl tad-Direttivi l-ġodda maħruġa mill-awtoritajiet tas-saħħa : L- Arċidjoċesi ta’ Malta qed tissospendi minnufih il-Laqgħat tal-Gruppi b’mod fiżiku. 2. Il-Ħadd 7 ta’ Marzu : It-Tejatru Sależjan ‘Sounds in Silence’ kellhom iħassru l-Kunċert wara l-quddiesa tal-11.00am għax il-mużiċisti qedin kwarantina. 3. L-Erbgħa 10 ta’ Marzu : 6.00pm Il-Kappillan jistieden għall-Quddiesa u Priedka lil […]

IT-TIENI HADD TAR-RANDAN – IL-HADD, 28 TA’ FRAR, 2021

by Administrator

MA ĠESU’ FUQ IT-TABOR 1. Il-Kors ta’ Kana ġie fi tmiemu llum : Grazzi lill-koppja mexxejja, Francis u Anne Cuschieri. Nitolbu għall-għarajjes fil-mixja lejn iż-żwieġ. 2. It-Tlieta 2 ta’ Marzu : 6.45pm Se nerġgħu norganizzaw fid-dawl tax-xemat fil-knisja, ħin ta’ skiet u ġabra. It-Tema hi : “Fis-Salmi nitkellmu mal-Mulej”. Organizzata minn David u Angela Pace […]

L-EWWEL HADD TAR-RANDAN – IL-HADD 21 TA’ FRAR, 2021

by Administrator

INDEM U EMMEN 1. Ngħixu dak li qalulna l-Isqfijiet fil-Pastorali tar-Randan : Ilkoll imsejjħa biex nibnu soċjeta’ ta’ għożża u solidarjeta’. Nagħtu każ ta’ dawk li huma iżolati. Negħlbu l-virus tal-individwaliżmu. Noħolqu djalogu bejnietna. Infejqu l-ġrieħi. Niddefendu l-ħajja. Inżommu lil San Ġużepp b’Mudell li jispirana fil-mumenti ta’ kriżi. 2. Mit-Tnejn 22 sal-Ġimgħa 26 ta’ Frar […]

IS-SITT HADD TAS-SENA – IL-HADD, 14 TA’ FRAR, 2021

by Administrator

NGĦIXU R-RANDAN IMQADDES FLIMKIEN 1. Il-Ġabra Speċjali tal-Ħadd li għadda : Kienet €635.72 2. L-Erbgħa 17 ta’ Frar jibda r-Randan Imqaddes : Fil-Quddies isir ir-Rit tat-Tqegħid tal-Irmied. • Qed nissuġġerixxu “Nitolbu bit-Telefown” ma’ min hu waħdu. • Nissuġerixxu wkoll il-Ktieb “Ġarar Tal-Fuħħar” ta’ Susan Farrugia li fih stejjer qosra ta’ fejqan. Hu ‘available’ ukoll bl-Ingliż […]