Posts from June 2016

110 of 30 items

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 26 TA’ GUNJU, 2016

by Administrator

It-Tnejn : Wara l-Quddiesa tas-6.30pm ser jittella’ Programm Vokali u Mużikali mill-Banda Sliema bis-sehem tal-Kor Parrokkjali fejn jitkanta l-Innu l-Kbir lis-Sinjura Tagħna. It-Tlieta: Jum l-Anzjani. Għall-quddiesa tas-6.30pm huma mistiedna l-anzjani fejn wara jkollhom riċeviment fuq iz-zuntier. L-Erbgħa, il-Ħamis, il-Ġimgħa: Jiem tat-Tridu: Fis-5.45pm jingħad ir-Rużarju, fis-6.15pm ikun hemm l-Għasar bil-Malti u wara Quddiesa bi prietka. Wara […]

The Dignity of Human Life

by Administrator

From the formation of a child’s first tiny cell to life’s final breath, all life has dignity and value because each and every one of us is made in the image of God. And that is why when we talk about being “pro-life,” it’s not just about a political issue. It’s a world view…it’s a […]