Posts from February 2024

5 Items

IT-TIENI HADD TAR-RANDAN – IL-HADD, 25 TA’ FRAR, 2024

by Administrator

1. It-Tlieta 27 ta` Frar, wara l-Quddiesa tas-6.00pm jiltaqgħu l-Franġiskani Sekulari ħdejn l- Uffiċċju Parrokkjali. Tony Mahoney jitkellem dwar: “Kristu li ma kienx iħobb teatrini u maskri”. Kulħadd mistieden. 2. Il-Ħamis 29 ta` Frar, fil-5.30pm l-Adorazzjoni u wara l-Quddiesa l-Lectio Divina. 3. Il-Ġimgħa 1 ta` Marzu, l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar isir it-tqarbin lill-anzjani fid-djar. Fil-5.30pm ikun […]

L-EWWEL HADD TAR-RANDAN – IL-HADD, 18 TA’ FRAR, 2024

by Administrator

1. It-Tnejn 19 ta` Frar, l-Eżerċizzi għal kulħadd sal-Ġimgħa, fil-Quddiesa tad-9.00am, minn Patri Clive Camilleri O.F.M. Wara l-Quddiesa ssir il-laqgħa tal-Fratellanza tas-Sagrament ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali. 2. Matul ir-Randan kull nhar ta` Erbgħa u l-Ġimgħa fit-8.30am nitolbu l-Via Sagra. 3. It-Tlieta 20 ta` Frar, wara l-Quddiesa tas-6.00pm jiltaqgħu l-Franġiskani Sekulari ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali. Pauline Darmanin twassal […]

Ir-Randan- Mariella Spiteri Gonzi ofs

by Administrator

IR-RANDAN Għada l-Erbgħa tal-Irmied, huwa l-bidu tar-Randan. Ħafna minna nibdew naħsbu biex nattendu xi eżerċizzji spiritwali u forsi naħsbu wkoll biex nagħmlu xi tip ta’ sagrifiċċju matul dan il-perjodu. L-iskop tar-Randan hu li nitbiegħdu mid-dnub u l-egoiżmu permezz taċ-ċaħda u t-talb u b’hekk joħloq fina x-xewqa li nagħmlu r-rieda t’Alla. Ir-Randan huwa żmien ta’ riflessjoni […]

IS-SITT HADD TAS-SENA – IL-HADD, 11 TA’ FRAR, 2024

by Administrator

1. It-Tnejn 12 ta` Frar, f’Jum it-Tifkira tal-Madonna ta` Lourdes, fid-9.00am, Quddiesa għall-anzjani, bis-Sagrament tal-Morda. Wara laqgħa Soċjali ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali. 2. It-Tnejn 12 ta` Frar ma jkunx hawn Katekiżmu għat-tfal tal-1, it-2 u t-3 sena. Is-Sezzjoni Żgħażagħ Banda Sliema se torganizza l-Party tal-Karnival għat-tfal mill-5.00pm il-quddiem. 3. It-Tlieta 13 ta` Frar fis-6.30pm ħdejn l-Uffiċċju […]

IL-HAMES HADD TAS-SENA – IL-HADD, 4 TA’ FRAR, 2024

by Administrator

1. Nhar it-Tnejn 5 ta´ Frar, laqgħa tal-Ushers fis-6.30pm ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali. 2. Il-Kummissjoni Festi llum qed tagħmel bejgħ ta` Cakes u Ħelu fuq iz-zuntier. Bid-donazzjonijiet tagħkom tgħinuha fl-ispejjeż li jkollha biex torganizza u tgħin fiċ-ċelebrazzjonijiet tal-Parroċċa matul is-sena kollha. 3. It-Tlieta 6 ta` Frar, wara l-Quddiesa ta` filgħaxija ssir il-laqgħa għall-Franġiskani Sekulari ħdejn l-Uffiċċju […]