Posts from May 2024

4 Items

IT-TRINITA MQADDSA – IL-HADD, 26 TA’ MEJJU, 2024

by Administrator

1. Il-Ħadd 26 ta` Mejju, se ssir l-Ewwel Tqarbina tat-tfal fil-Parroċċa fil-Quddiesa tad-9.30am. Nirringrazzjaw lill-ġenituri w il-katekisti tal-impenn imprezzabbli biex wasslu lit-tfal ghal dan il-mument importanti f’ħajjithom.Inkomplu nsegwu lit-tfal bit-talb u l-eżempju tagħna. 2. It-Tlieta 28 ta` Mejju, il-laqgħa tal-O.F.S. fis-7.00pm ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali. Tony Mahoney jitkellem dwar “ Ir-Rieda Mqaddsa t’Alla, għalina.” Kulħadd mistieden. […]

GHID IL-HAMSIN – IL-HADD, 14 TA’ MEJJU, 2024

by Administrator

1. Għada t-Tnejn 20 ta` Mejju, il-Ħarġa għal Għawdex. Nitilqu fis-7.00am mis-Savoy Bus Stop. Ikollna l-Quddiesa fil-Knisja tagħna Għajnsielem, nieklu x-Xlendi, żjara s-Santwarju ta` Pinu fost oħrajn u niġu lura mal-Vapur tas-6.00pm. L-Uffiċċju Parrokkjali ma jiftaħx. 2. It-Tlieta 21 ta` Mejju, il-laqgħa tal-O.F.S. wara l-Quddiesa tas-6.30pm ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali. Pauline Darmanin titkellem dwar “Il-Qawwa tal-Ispirtu […]

TLUGH IL-MULEJ FIS-SEMA – IL-HADD, 12 TA’ MEJJU, 2024

by Administrator

1. It-Tnejn 13 ta` Mejju, fid-9.30am laqgħa għall-Fratelli tas-Sagrament ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali. Fil-Parroċċa ukoll Jum ta` Sawm u Talb għall-Paċi fid-dinja, fit-tifkira tal-Ewwel Dehra tal-Madonna f’Fatima. Mid-9.30am sas-6.30pm Talb Kontinwu tar-Rużarju quddiem Ġesu` Espost. Fis-7.00pm, il-laqgħa tal-Ushers. 2. It-Tlieta 14 ta` Mejju, il-laqgħa tal-O.F.S. ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali, wara l-Quddiesa tas-6.30pm. Jitkellem Peter Darmanin “Aħna ilkoll […]

IS-SITT HADD TAS-SENA – IL-HADD 5 TA’ MEJJU, 2024

by Administrator

1. It-Tlieta 7 ta` Mejju, il-laqgħa tal-Franġiskani Sekulari ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali. Jitkellem P. Julian Sammut O.F.M. 2. L-Erbgħa 8 ta` Mejju, l-Festa tal-Madonna ta` Pompej. Fil-11.0am ir-Rużarju, fil-11.30am il-Quddiesa u nitolbu s-Supplika tal-Madonna. Filgħaxija jsir il-Pellegrinaġġ Nazzjonali f’Marsaxlokk. 3. Il-Ħamis 9 ta` Mejju, il-Kummissarju tal-Art Imqaddsa, P. Francesco Parton jmexxi ċelebrazzjoni tat-800 Sena mill-Għoti tal-Pjagi […]