Posts from September 2022

8 Items

Padre Pio – Mariella Spiteri Gonzi ofs

by Administrator

Padre Pio Itlob, ittama, u tinkwetax. L-inkwiet huwa inutli. Alla ħanin u jisma’ t-talba tiegħek. Kemm il-darba ftakart u ħaddant f’qalbi dawn il-kliem sbieħ ta’ San Piju ta’ Pietrelcina f’sitwazzjonijiet diffiċli ta’ ħajti! Irrid nistqarr devozzjoni Franġiskana u għalhekk lejn l-Ordni Franġiskan Sekulari. Il-Ġimgħa li għaddiet, 23 ta’ Settembru, il-Knisja ċċelebrat l-festa ta’ San Piju […]

IS-STTA U GHOXRIN HADD TAS-SENA – IL-HADD, 25 TA’ SETTEMBRU, 2022

by Administrator

Reġistrazzjoni tat-Tfal tal-Katekiżmu 2022 – 2023. . Il-Ħadd 25 ta’ Settembru : 10.15am san-11.45am u t-Tnejn mill-5.00pm sas-7.00pm inkomplu bir-Reġistrazzjonijiet għall-Klassijiet tal-Katekiżmu 2022-2023. – Is-Sena Kateketika tiftaħ fil-ġimgħa li tibda t-Tnejn 10 ta’ Ottubru. – Mar-Reġistrazzjoni jsir il-booking tal-Kotba tal-Katekiżmu. 2. Il-Ħadd 25 ta’ Settembru : 9.30am Fil-Quddiesa, it-Tfal kollha jġibu l-Basktijiet tal-Iskola u jsir […]

L-Ahbar it-Tajba, It-Thabbira, 1970 – Tony Mahoney ofs

by Administrator

L-AĦBAR IT-TAJBA, IT-TĦABBIRA, 1970 Niżżi ħajr ‘l Alla li kemm ili npitter (‘l fuq minn 850 kwadru), persentaġġ kbir minnhom huma kollha spiritwali, b’aspett mistiku. Waħda mill-favoriti tiegħi hija dik imsejjħa, ‘It -Tħabbira (The Annunciation), li pittirt fis-sena 1970, u li hi riprodottha. Għandna dak il-mument solenni ta’ meta l-Arkanġlu Gabrijel qed iħabbar lit-tfalja Marija […]

IL-HAMSA U GHOXRIN HADD TAS-SENA – IL-HADD, 18 TA’ SETTEMBRU, 2022

by Administrator

Reġistrazzjoni tat-Tfal tal-Katekiżmu 2022 – 2023. 1. Il-Ħdud 18 u 25 ta’ Settembru : 10.15am san-11.45am inkomplu bir-Reġistrazzjonijiet għall-Klassijiet tal-Katekiżmu 2022-2023. – Is-Sena Kateketika tiftaħ fil-ġimgħa li tibda t-Tnejn 10 ta’ Ottubru. – Mar-Reġistrazzjoni jsir il-booking tal-Kotba tal-Katekiżmu. 2. Din il-ġimgħa l-Uffiċċju jkun magħluq : Il-Kappillan se jkun qed jagħmel l-Irtir tas-sena fil-kunvent ta’ Għawdex […]

Hevel… Frugha tal-Frughat – Pauline Darmanin ofs

by Administrator

Hevel…  Frugha tal-FrughatSteve Jobs huwa l-isem sinonimu mad-dinja tal-Kompjuter, ma l-Apple, il-Macintosh u l-iPhone. Kien bniedem brillanti, il-bniedem li bl-ideat tieghu fetah dinja gdida fuq is-sistema digitali. Sar biljunarju. Miet meta kellu 56 sena wara taqbida mal-kancer. Meta kien jaf li qed joqrob lejn it-tmiem ta’ hajtu ghadda messagg qawwi li dar id-dinja kollha. Stqarr […]

L-ERBA’ U GHOXRIN HADD TAS-SENA – IL-HADD, 11 TA’ SETTEMMBRU, 2022

by Administrator

Reġistrazzjoni tat-Tfal tal-Katekiżmu 2022 – 2023. 1. Il-Kunsill Lokali tas-Sliema jfakkar : Li illejla s-Sibt 10 ta’ Settembru se jniedi kompetizzjoni għat-Tfal bejn it-8 snin u 12 il-sena. Jippreżentaw poeżija fuq l-ISQAQ. L-attivita’ se ssir fi Sqaq Sajjan, tas-Sliema. Ikun hemm servizz ta Park & Ride. 2. It-Tnejn 12 ta’ Settembru : 5.00pm sas-7.00pm nibdew […]

Mhux tajjeb li nkunu nsara passivi – Joe Debono ofs

by Administrator

Mhux tajjeb li nkunu nsara passivi F’kull rahal jew belt f’Malta wiehed isib hafna kumitati u dawn jiltaqghu biex jiddiskutu u jaraw x’jista’ jsir .   Bis-sahha ta’ dawn il-kumitati jsir hafna xoghol u hafna affarijiet ta’ siwi ghall-komunita. Izda sfortunatament kultant jigri li ghalkemm ikun hemm hafna membri li waqt id-diskussjoni johorgu b’ idejat sbieh […]

IT-TLIETA U GHOXRIN HADD TAS-SENA – IL-HADD, 4 TA’ SETTEMBRU, 2022

by Administrator

Reġistrazzjoni tat-Tfal tal-Katekiżmu 2022 – 2023. 1. It-Tnejn 5 ta’ Settembru : Ningħaqdu maż-Żgħażagħ Darren Abela, Christopher Bilocca u Andre Bonaci, li se jilbsu l-Libsa Franġiskana u jibdew in-Novizzjat. 2. Il-Kunsill Lokali tas-Sliema jħabbar : Li se ssir kompetizzjoni għat-Tfal bejn it-8 snin u 12 il-sena. Ikteb poeżija fuq l-ISQAQ u ħuduha magħkom waqt l-attivita’ […]