Reġistrazzjoni tat-Tfal tal-Katekiżmu 2022 – 2023.
1. Il-Kunsill Lokali tas-Sliema jfakkar :
Li illejla s-Sibt 10 ta’ Settembru se jniedi kompetizzjoni għat-Tfal bejn it-8 snin u 12 il-sena.
Jippreżentaw poeżija fuq l-ISQAQ.
L-attivita’ se ssir fi Sqaq Sajjan, tas-Sliema.
Ikun hemm servizz ta Park & Ride.
2. It-Tnejn 12 ta’ Settembru : 5.00pm sas-7.00pm nibdew bir-Reġistrazzjonijiet għall-Klassijiet tal-Katekiżmu 2022-2023. – Fil-Poster fuq in-Notice Board hemm dettalji tal-ġranet l-oħra tar-Reġistrazzjoni.
– Infakkar li r-Reġistrazzjoni trid issir mill-Ġenituri tat-Tfal. – Mar-Reġistrazzjoni jsir il-booking tal-Kotba tal-Katekiżmu.
3. Nirringrazzja lil dawk kollha li baqgħu jġibu Ikel u Toiletries għall-Persuni fil-Bżonn.
4. Il-Parroċċa għandha bżonn Organista : Biex tmexxi l-Kor Parrokkjali matul is-sena. Napprezzaw jekk ikun hawn min joffri dan is-servizz. Kellmu lill-Kappillan.
5. Voluntiera minn Hospice Malta : Se jkunu fuq iz-Zuntier fil-weekend tat-8 u d-9 ta’ Ottubru biex jiġbru flus għall-Hospice. Inkunu ġenerużi għal dan il-għan nobbli.
Il-Mulej Jagħtikom is-Sliem
Fr Paul Attard ofm
Kappillan / Gwardjan
TEL: 2131 3505 / 7953 7719.