Posts from July 2019

4 Items

IS-SBATAX-IL HADD TAS-SENA -28 TA’ LULJU, 2019

by Administrator

“Missierna li inti fis-Smewwiet…..” Festa tal-Porziuncola 1. Il-Ħadd 28 ta’ Lulju : Festa tal-Madonna tal-Karmnu l-Balluta. Nawguraw li ħutna l-Karmelitani u ma ninsewx il-Purċissjoni min jista’ jattendi. 2. Il-Ġimgħa 2 t’Awwissu : L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Il-Patrijiet iżuru l-morda u l-anzjani fid-djar tagħhom għal qrar u t-tqarbin. 3. Festa tal-Porziuncola : Matul l-ewwel jum tal-ġimgħa sa […]

IS-SITTAX IL-HADD TAS-SENA – 21 TA’ LULJU, 2019

by Administrator

16 Ħadd / Sena Ċ / 2019. “X’Valuri jgħaddulna Martha u Marija!” 1. Is-Sibt 20 u l-Ħadd 21 ta’ Lulju : Open Weekend il-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana. Il-Viżitaturi jkunu jistgħu jduru mal-bini tal-Kurja. U ser jittellgħu Wirjiet tal-arti, kunċerti, guided tours u attivitajiet oħra. Aktar informazzjoni tinsab fuq il-website: http://www.knisja.mt 2. It-Tlieta 23 ta’ Lulju : […]

IL-HMISTAX IL-HADD TAS-SENA – IL-HADD 14 TA’ LULJU, 2019

by Administrator

“Il-Proxxmu Tiegħi Min Hu?” 1. Il-Kappillan irodd ħajr lil Mulej u lil Parruċċani kollha : Tal-Festa sabiħa u tal-Purċissjoni devota lis-Sultana Tagħna tal-Qalb Ħelwa ta’ Ġesu’. Grazzi lil kull min ipparteċipa u lil dawk kollha li taw sehemhom ġol-knisja kif ukoll barra l-knisja. Nitlob il-Barka fuq il-Parroċċa kollha speċjalment fuq il-Morda tagħna. 2. Il-Kappillan jixtieq […]

FESTA TAS-SACRO CUOR 2019 – IL-HADD, 7 TA’ LULJU, 2019

by Administrator

1. Is-Sibt 6 ta’ Lulju : Lejlet il-Festa. 4.30pm Rużarju. 5.00pm Quddiesa. 6.00pm Translazzjoni Solenni. 7.30pm u 8.30pm Marċi fit-toroq minn Baned differenti. 9.30pm Programm Mużikali u Vokali mill-Banda Ċittadina “Sliema”. 9.45pm Ħruq tan-Nar tal-Ajru. 10.30pm Musical Show tan-Nar. 11.00pm Ħruq tan-Nar tal-Art. 11.30pm Marċi fit-toroq mill-Banda Ċittadina “Sliema”. 2. Il-Ħadd 7 ta’ Lulju : […]