“Missierna li inti fis-Smewwiet…..”

Festa tal-Porziuncola

1. Il-Ħadd 28 ta’ Lulju : Festa tal-Madonna tal-Karmnu l-Balluta. Nawguraw li ħutna l-Karmelitani u ma ninsewx il-Purċissjoni min jista’ jattendi.

2. Il-Ġimgħa 2 t’Awwissu : L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Il-Patrijiet iżuru l-morda u l-anzjani fid-djar tagħhom għal qrar u t-tqarbin.

3. Festa tal-Porziuncola : Matul l-ewwel jum tal-ġimgħa sa ġimgħa wara tista’ tintrebah l-Indulġenza tal-Maħfra tal-Porziuncola bil-kundizzjoni tas-soltu. Wara kull quddiesa tal-ġimgħa 2 t’Awwissu issir it-Talba tal-Indulġenza.

Il-Mulej Jagħtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm
Kappillan
Mob: 7953 7719.