Kummissjoni Festi

110 of 13 items

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 25 TA’ DICEMBRU, 2016

by Administrator

Il-Fraternita Franġiskana tawgura lil kulħadd il-MILIED IT-TAJJEB. Il-Ħamis, il-Ġimgħa u s-Sibt se jkunu jiem ta’ Kwaranturi – Fid-9.30am Ġesu jiġi espost sal-12.00 pm. Imbgħad fil-5.00pm Rużarju quddiem Ġesu Espost, Għasar u Quddiesa. Is-Sibt ikollna Quddiesa fil-5.00pm u fis-6.00pm Għasar u wara Quddiesa bit-TE DEUM. Il-ġabra se tkun għad-Dar tal-Provvidenza. Inħeġġu lil kuħadd biex jsib ħin […]

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 15 TA’ MEJJU, 2016

by Administrator

Illum fit-3.30pm ser issir l-Isports’ Day tal-Parroċċa f’Villa Schinas, Triq Rudolfu. Kulhadd huwa mistieden. It-Tlieta: Festa ta’ S. Baskal Baylon. Fil-5.30pm Adorazzjoni u fis-6.30pm Quddiesa bi ħsieb. Il-membri tal-Fratellanza tas-Sagrament huma mħeġġa biex jattendu. Fis-7.15pm tingħad it-talba tar-Rużarju fit-Triq Moroni. Jitkomplew t-tberik u ż-żjarjat tal-familji fi Triq Viani. L-Erbgħa: Fit-8.30 am nitilqu għall-pellegrinaġġ tal-Ġublew fis-Santwarju […]

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 24 TA’ APRIL, 2016

by Administrator

It-Tnejn: Fis-7.00 pm prova tal-kant. It-Tlieta: Jitkomplew t-tberik u ż-żjarjat tal-familji fi Triq Viani. Il-Ħamis: Fil-5.30 pm Adorazzjoni u fis-7.00 pm Lectio Divina. Is-Sibt: Il-Quddiesa tas-6.30 pm se tkun ta’ ringrazzjament u fiha se jsir l-għoti taċ-ċertifikati lil dawk kollha li ħadu sehem fil-Maratona ta’ Talb, Sawm u Penitenza. Għalhekk dawn il-persuni huma mistiedna ghaliha. […]