Fr Alex Borg OFMIl-Fraternita Franġiskana tawgura lil kulħadd

il-MILIED IT-TAJJEB.

Il-Ħamis, il-Ġimgħa u s-Sibt se jkunu jiem ta’ Kwaranturi – Fid-9.30am Ġesu jiġi espost sal-12.00 pm. Imbgħad fil-5.00pm Rużarju quddiem Ġesu Espost, Għasar u Quddiesa.

Is-Sibt ikollna Quddiesa fil-5.00pm u fis-6.00pm Għasar u wara Quddiesa bit-TE DEUM. Il-ġabra se tkun għad-Dar tal-Provvidenza.

Inħeġġu lil kuħadd biex jsib ħin għall-Adorazzjoni, bħala ringrazzjament ta’ dak kollu li Alla għamel magħna matul din is-sena 2016.

Il-Kunċert tal-Milied imtella mill-Banda Sliema se jsir nhar il-Ġimgħa 6 ta’ Jannar 2017.
…………………………………..

join-us-nowar-paix-ca-joyfys-clipart
Attivitajiet tal-festa

Nhar il-Ġimgħa fit-7.40pm ser issir il-Christmas Bingo special ġewwa l-Każin, fejn se jkun hemm rigali għal kulħadd. Il-bingo ta’ nhar t’Erbgħa se jsir bħas-soltu.

Il-gurnata għal Għawdex issa ser issir nhar il-Ħadd 8 ta’ Jannar, wara li tħassret minħabba l-maltemp. Prezz €24, li jinkludi l-ikel wkoll. Dakinhar fil-presepju ta’ Għajnsielem jaslu t-tlett Staten Magi.

F’Settembru li ġej ser ssir gita għal Fatima u Lisbona ġewwa l-Portugal fl-okkażżjoni tal-100 sena mill-ewwel dehra tal-Madonna ta’Fatima. Aktar taghrif jinkiseb mingħand Brian Vigar.