Posts from January 2023

7 Items

IT-TIELET HADD TAS-SENA – IL-HADD 22 TA’ JANNAR, 2023

by Administrator

ĠESU’ SEJJAĦ LIL XMUN U LIL ĦUĦ INDRI 1. It-Tlieta 24 ta’ Jannar : 6.30pm L-OFS se jkollhom taħdita minn Fr Joe Caruana ofm bis-suġġett “Il-Festi tal-Lhud”. Il-laqgħa se ssir fejn l-Uffiċċju tal-Kappillan u hi miftuħa għal kulħadd. 2. Il-Ħamis 19 ta’ Jannar : 7.30pm Inkomplu bil-Kors ta’ Kana fiċ-Ċentru Parrokkjali. 3. L-Għaqda Volontarja Parrokkjali […]

“X’fettillek Mulej tigi fostna bhala tarbija?” – Peter Darmanin ofs

by Administrator

Huti Frangiskani, Dan hu l-ewwel messagg tieghi ghal din is-sena. Kif dejjem nghidu, iz-zmien jghaddi u ma jistenna ‘l hadd. Diga ghaddew sittax-il-gurnata mis-sena l-gdida. Kuljum nersqu lejn dak il-jum li fih ninghataw kollhna kemm ahna lil Mulej. L-ahhar ghotja ta’ hajjitna! L-ahhar tahdita tieghi semmejtha: “X’fettillek Mulej tigi fostna bhala tarbija?” Ghidtilkom li kull […]

IL-HADD, 15 TA’ JANNAR, 2023

by Administrator

VIŻTA KANONIKA TAL-PROVINĊJ 1. It-Tlieta 17 u l-Erbgħa 18 ta’ Jannar : Il-Ministru Provinċjal se jagħmel Viżta Kanonika lil fraternita’ tagħna bi preparazzjoni għall-Kapitlu ta’ Mejju 2023. 2. It-Tlieta 17 ta’ Jannar : 6.30pm L-OFS se jkollhom taħdita minn Patri Julian Sammut ofm. Il-laqgħa se ssir fejn l-Uffiċċju tal-Kappillan u hi miftuħa għal kulħadd. 3. […]

Il-Papa Emeritus Benedittu XVI – Mariella Spiteri Gonzi ofs

by Administrator

Kif qal l-Arċisqof Charles Scicluna, niftakkru u nsellmu bi gratitudni l-ħidma u l-memorja tal-Papa Emeritus Benedittu XVI. Benedittu XVI kien wieħed mill-aktar teologi kreattivi taż-żminijiet moderni, ħalla warajh għadd kbir ta’ kotba u kitbiet importanti. Hu kellu wkoll mħabba qawwija għall-pajjiżna u kien Benedittu XVI li kkanonizza l-maħbub Dun Ġorġ Preca fl-2017 fejn talab bil-Malti […]

FESTA TAL-EPIFANIJA TAL-MULEJ GESU – IL-HADD, 8 TA’ JANNAR, 2023

by Administrator

FESTA TAL-EPIFANIJA TAL-MULEJ ĠESU’ 1. Il-Ġabra għad-Dar tal-Providenza : Kienet €1,281.34 Nirringrazzjawkom. 2. L-Arċisqof Charles J. Scicluna : Illum is-Sibt qed jiltaqa’ mall-Koppji li żżewwġu fl-2022. U nhar is-Sibt 14 ta’ Jannar se jiltaqa’ mall-Koppji li ser jiżżewwġu din is-sena 2023. Il-Quddiesa tkun fil-Konkatidral ta’ San Ġwann fil-5.45pm. Mons Arċisqof wara l-quddiesa jiltaqa’ ma’ kull […]

L-Isem Imqaddes t’Alla – Tony Mahoney ofs

by Administrator

L-ISEM IMQADDES TA’ ĠESU Nhar it-tnejn, nhar l-ewwel tas-sena, iċċelebrajna s-Solennita ta’ Marija Omm Alla. Li hu nteressanti huwa l-fatt li dan it-titolu ta’ l-akbar dinjita, li bniedem jista’ qatt ikollu, instema’ għall-ewwel darba minn fomm waħda mara qaddisa, li forsi ftit nagħtuha mportanza, fi’ żminna. Qed nirreferi għal Santa Eliżabetta, qariba ta’ Marija.  Tiftakru […]

MARIJA OMM ALLA U JUM IL-PACI – IL-HADD, 1 TA’ JANNAR, 2023

by Administrator

MARIJA OMM ALLA u JUM IL-PAĊI 1. Is-Sibt 31 ta’ Diċembru : Huwa l-Aħħar tas-Sena. 5.00pm Quddiesa. 6.30pm Quddiesa konċelebrata bit-Te Deum. 2. Il-Ħadd 1 ta’ Jannar 2023 : L-Ewwel tas-Sena. Solennita’ ta’ Marija Omm Alla u Jum il-Paċi. 3. It-Tlieta 3 ta’ Jannar : 6.30pm Laqgħa tal-OFS. Taħdita minn Peter Darmanin bis-suġġett “Ġesu’ x’fettillek […]