FESTA TAL-EPIFANIJA TAL-MULEJ ĠESU’
1. Il-Ġabra għad-Dar tal-Providenza : Kienet €1,281.34 Nirringrazzjawkom.
2. L-Arċisqof Charles J. Scicluna : Illum is-Sibt qed jiltaqa’ mall-Koppji li żżewwġu fl-2022. U nhar is-Sibt 14 ta’ Jannar se jiltaqa’ mall-Koppji li ser jiżżewwġu din is-sena 2023.
Il-Quddiesa tkun fil-Konkatidral ta’ San Ġwann fil-5.45pm. Mons Arċisqof wara l-quddiesa jiltaqa’ ma’ kull koppja u jagħtihom tifkira.
3. It-Tnejn 9 ta’ Jannar : Nerġgħu nagħtu bidu għall-Katekiżmu.
4. It-Tnejn 9 ta’ Jannar : Il-Grupp Ushers fis-6.30pm ikollhom laqgħa ħdejn l-Uffiċċju tal-Kappillan.
5. It-Tlieta 10 ta’ Jannar : 6.30pm Taħdita minn Pauline Darmanin bis-suġġett “L-Istilla li twassalna għand Ġesu’”. Il-laqgħa se ssir fejn l-Uffiċċju tal-Kappillan u hi miftuħa għal kulħadd.
6. Il-Ħamis 12 ta’ Jannar : 7.30pm Inkomplu bil-Kors ta’ Kana fiċ-Ċentru Parrokkjali.
7. It-Tlieta, l-Erbgħa u l-Ħamis : Il-Kappillani se niltaqgħu għal-Live In flimkien.
8. L-Għaqda Volontarja Parrokkjali “Il-Ħbieb tas-Santwarju” : Tavża lil membri tagħha li l-Laqgħa Ġenerali Annwali se ssir nhar il-Ġimgħa 27 ta’ Jannar 2023 fil-5.00pm ħdejn l-Uffiċċju tal-Kappillan. Matul il-laqgħa se jsiru l-Elezzjonijiet għal Segretarju/a u għal Teżorier/a.
9. Bħalissa hawn ħafna mard : Nevitaw li niġu l-knisja meta nkunu ma’ nifilħux jew ikollna sogħla qawwija.
Ikun aħjar għal kulħadd li ma’ nxerrdux mard.
Il-Mulej Jagħtikom is-Sliem
Fr Paul Attard ofm Kappillan / Gwardjan
TEL: 2131 3505 / 7953 7719.