ĠESU’ SEJJAĦ LIL XMUN U LIL ĦUĦ INDRI
1. It-Tlieta 24 ta’ Jannar : 6.30pm L-OFS se jkollhom taħdita minn Fr Joe Caruana ofm bis-suġġett “Il-Festi tal-Lhud”. Il-laqgħa se ssir fejn l-Uffiċċju tal-Kappillan u hi miftuħa għal kulħadd.
2. Il-Ħamis 19 ta’ Jannar : 7.30pm Inkomplu bil-Kors ta’ Kana fiċ-Ċentru Parrokkjali.
3. L-Għaqda Volontarja Parrokkjali “Il-Ħbieb tas-Santwarju” : Tavża lil membri tagħha li l-Laqgħa Ġenerali Annwali se ssir nhar il-Ġimgħa 27 ta’ Jannar 2023 fil-4.30pm ħdejn l-Uffiċċju tal-Kappillan. Il-membri kollha huma mħeġġa biex jattendu.
4. Il-Fondazzjoni tappella għall-għajnuna Finanzjarja tiegħek : Għax is-Santwarju għandu bżonn ħtieġijiet kbar. Kunu ġenerużu.
5. Il-Ħarġa ‘Flimkien’ tax-xahar ta’ Lulju : Jinsab fejn il-bibien ta’ barra.
6. Fil-Bookshop tal-Knisja : Hemm Kopji tal-Ktieb “Pensiero’ li huma ġabra ta’ Poeżiji bit-Taljan tal-mibki Patri Marjanu Vella ofm. Min jixtieq jakkwista wieħed jista’ jagħti donazzjoni żgħira u jkollu tifkira ta’ dan il-poeta Franġiskan li għex fostna.
7. Il-Kunsill Lokali Sliema javża : Li ser jorganizzaw ħarġa għar-Riviera Hotel, il-Marfa għall-Buffet Breakfast u Bingo nhar l-Erbgħa 15 ta’ Frar. Tluq fit-8.15am. Prezz €13.50. Bookings isiru fl-uffiċċju tal-Kunsill Lokali.
Il-Mulej Jagħtikom is-Sliem
Fr Paul Attard ofm Kappillan / Gwardjan
TEL: 2131 3505 / 7953 7719.