1. It-Tlieta 7 ta’ Frar : 6.30pm Laqgħa tal-OFS ħdejn l-Uffiċċju tal-Kappillan. Taħdita minn Peter Darmanin bis-suġġett “Jien nibqa’ magħkom sa l-aħħar taż-żmienijiet”.
2. L-Erbgħa 8 ta’ Frar : Il-Fratellanza tal-Madonna tas-Sacro Cuor tavża li tibda tinġabar id-donazzjoni annwali ta’ €5.
Dawn jistgħu jingħataw lit-Teżoriera Marianna Bonaci.
U tinħareġ Irċevuta.
3. Il-Ħamis 9 ta’ Frar : Lejliet il-Festa ta’ San Pawl.
Quddies fil-5.00pm u fis-6.30pm.
4. Il-Ġimgħa 10 ta’ Frar : Festa ta’ San Pawl.
Il-Quddies ikun bħal Ħadd.
5. Is-Sibt 11 ta’ Frar : Festa tal-Madonna ta’ Lourdes.
9.00am Quddiesa bis-Sagrament tad-Dilka tal-Morda.
6. Il-Ħadd 12 ta’ Frar : 11.00am Quddiesa ta’ Ringrazzjament li fiha l-Ushers jiċċelebraw Jum l-Ushers u jaħbat l-40 Anniversarju tal-Għaqda. Nirringrazzjawhom ta’ dan is-servizz.
7. L-Erbgħa 15 ta’ Frar : Il-Grupp tal-Anzjani ser jorganizzaw ħarġa għall-Gillieru Restaurant San Pawl il-Baħar għall-Buffet Breakfast. 8.30am niltaqgħu ħdejn is-Savoy Bus Stop. Prezz €15. Min hu interessat javviċina lil Emma 9903 4410 jew Veronica 9925 9572.
8. Is-Sibt 18 ta’ Frar : 5.00pm sat-8.30pm Laqgħa tal-Vokazzjonijiet għat-Tfal u Adoloxxenti Subien. Se ssir fil-Kunvent tagħna tas-Sacro Cuor. Ikollhom laqgħa, talb, logħob u ikel. Stedina miftuħa għal min jixtieq jattendi.
9. L-Applikazzjonijiet Online għad-dħul fl-Iskejjel tal-Knisja f’Malta : Jintlaqgħu mill-1 sat-28 ta’ Frar. Aktar informazzjoni fuq in-Notice Board u l-Website www.knisja.mt
10. Il-Fondazzjoni tfakkar fl-Iskema Ewro fil-ġimgħa għas-Santwarju : Tappella għall-għajnuna finanzjarja għax is-Santwarju għandu bżonn ħtieġijiet kbar urġenti.
11. Tibdil fl-Amministrazzjoni tal-Għaqda Volontarja Parrokkjali “Il-Ħbieb tas-Santwarju”. Is-Sur John Scerri ġie elett Segretarju minflok is-Sinjorina Rita Vella Brincat filwaqt li s-Sur Francis Cuschieri ġie elett Teżorier minflok is-Sur Peter Darmanin. Nirringrazzjawhom mill-qalb tas-servizz volontarju.
12. Fil-Bookshop hemm 3 Kotba spiritwali għall-bejgħ : L-awtur tal-kotba hija Susan Farrugia. Il-Kotba huma : The Journey of Faith (€12); Where are You Lord? (€8); Drinking from the Wells of Salvation (€8). Kif ukoll il-Ktieb “Pensiero” ġabra ta’ poeżiji tal-mibki Patri Marjanu Vella ofm. Donazzjoni minflok ħlas.
Il-Mulej Jagħtikom is-Sliem
Fr Paul Attard ofm
Kappillan / Gwardjan
TEL: 2131 3505 / 7953 7719.