1. Is-Sibt 6 ta’ Lulju : Lejlet il-Festa.
4.30pm Rużarju.
5.00pm Quddiesa.
6.00pm Translazzjoni Solenni.
7.30pm u 8.30pm Marċi fit-toroq minn Baned differenti.
9.30pm Programm Mużikali u Vokali mill-Banda Ċittadina “Sliema”.
9.45pm Ħruq tan-Nar tal-Ajru.
10.30pm Musical Show tan-Nar.
11.00pm Ħruq tan-Nar tal-Art.
11.30pm Marċi fit-toroq mill-Banda Ċittadina “Sliema”.

2. Il-Ħadd 7 ta’ Lulju : Jum il-Festa.
7.00am Quddiesa bit-Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum.
8.30am Konċelebrazzjoni Solenni bil-Paniġierku minn P. Michael Camilleri OP.
10.30am Marċ Tradizzjonali.
6.00pm Quddiesa u Talb tal-Għasar.
7.00pm Marċ fit-toroq.
7.30pm Purċissjoni bl-Istatwa Inkurunata akkumpanjata mill-Baned.
10.30am Dħul tal-Istatwa.

3. It-Tnejn 8 ta’ Lulju : L-Uffiċċju jkun Magħluq.

4. L-Erbgħa 10 ta’ Lulju : Il-Kummissjoni Parrokkjali Anzjani ser torganizza l-aħħar Ħarġa qabel is-Sajf.
8.45am Tluq mis-Savoy. Quddiesa l-Millenium Chapel. U Breakfast fil-Ħotel Alexandra.

5. Kummissjoni Festa tavża : Nhar is-Sibt 13 ta’ Lulju wara d-dħul tal-Madonna fin-Niċċa ser tiġi organizzata ‘Pizza Night’ quddiem il-Kunvent. Prezz: €15. Bookings: Brian Vigar.

Il-Mulej Jagħtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm
Kappillan
Mob: 7953 7719.