Ħsieb spiritwali skont il-liturġija tal-Festa tal-Imqaddsa Marija mtellgħa s-sema.

A spiritual thought about the feast of the Ascension of Holy Mary.