Kif nista’ nkun aħjar !
1. Il-Ħamis 11 ta’ Awwissu : Festa ta’ Santa Klara ta’ Assisi.
2. Is-Sibt 13 ta’ Awwissu : Festa tal-Abbatini Franġiskani fil-Festa ta’ Santa Klara ta’ Assisi organizzata mill-Animazzjoni Vokazzjonali Franġiskana. L-attivita’ hi għall-Abbatini Subien u Bniet, tfal u Adoloxxenti li jifrekwentaw il-Knejjes Franġiskani. Post se jkun fiċ-Ċentru San Franġisk, il-Ħamrun. 3.45pm Purċissjoni ta’ lejn il-Knisja ta’ San Franġisk bl-Istatwa ta’ Sta Klara. Quddiesa u wara attivita’ logħob u ikel fiċ-Ċentru. Tispiċċa fit-8.30pm.
3. It-Tnejn 15 ta’ Awwissu : Festa ta’ Santa Marija. Il-Ħin tal-Quddies ikun bħal dak tal-Ħdud. Il-Ħadd lejliet il-Festa ma’ jkunx hawn il-Quddiesa tal-5.00pm.
4. Bħalissa bdejn naħdmu fuq is-Sena Kateketika 2022/2023. Fil-ġimgħat li ġejjin inkunu nistgħu nagħtu d-dettalji dwar il-ġranet u ħinijiet tal-Klassijiet tal-Katekiżmu kif ukoll tar-Reġistrazzjoni għas-sena l-ġdida.
5. Il-Fondazzjoni għandha bżonn 250 persuna : Li joffru Ewro (1.00) fil-ġimgħa b’risq il-Manutenzjoni tas-Santwarju. Għal aktar informazzjoni ċemplu lill-Amministratur, Peter Darmanin fuq in-numru : 9976 2775.
Il-Mulej Jagħtikom is-Sliem
Fr Paul Attard ofm
Kappillan/Gwardjan
TEL: 2131 3505 / 7953 7719.