Laqgha tal-OFS. “Waqaft nirrifletti.” Tahdita pubblika minn Pauline Darmanin, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, fis-7.00pm. Kulhadd huwa mistieden jattendi.