Il-Fondazzjoni – Manutenzjoni Santwarju/Kunvent tirringrazzja lil Ministeru tal-Finanzi ghal ghotja ta’ 20,000 euro ghar-restawr tal-Orgni fuq talba tal-Kummissjoni Festi. Hajr lill-Kummissjoni Festi.