Qari tal-Liturġija ta’ Jum it-twelid ta’ Sidna Ġesu’ Kristu